Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları
11.12.2023

11.12.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi alımı için 07.12.2023 tarihinde yapılan yazılı sınava, öndeğerlendirme sonucunda davet edilen bir (1) aday katılmıştır.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan bir aday başarılı bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda, toplamda 75,33 puan alan Ç****M E**F Ç***K asıl aday olarak belirlenmiştir. Sınava başka katılan olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

 

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

SONUÇ

1

Ç****M E**F Ç***K

73,81

22,14

82,50

8,25

2.92

74,80

22,44

75,00

22,50

75,33

BAŞARILI

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.