Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı için Öndeğerlendirme Sonuçları
12.02.2024

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ilan edilen “Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi” kadrosu için başvuran tek aday ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır. Aday 14.02.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de Tıp Fakültesi 3. Kat 315 no’lu toplantı salonunda yapılacak olan “yazılı sınava” davet edilmektedir.

                        

Sıra No

Adayın Adı-Soyadı

ALES

ALES (%40)

DİL

DİL (%60)

DEĞERLENDİRME SONUCU

1

C***S Ö*****R

Doktorasını yaptığı için ALES puanı gerekmemektedir.

93,75

56,25

Sınava Girmeye Hak Kazanmıştır.