Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı İçin Son Değerlendirme Sonuçları
15.02.2024

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yapılan ön değerlendirme sonucunda davet edilen bir (1) aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur.

 Sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%10), yabancı dil notu (%30) ve bilim sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, toplamda 86,04 alan C***U Ö*****R asıl aday olarak belirlenmiştir. Başka başvuru olmadığından yedek aday belirlenmemiştir.

 

 

                                                                  SON DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

ADAYIN ADI SOYADI

                                     

                                            PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

C***U Ö*****R

YABANCI DİL (%30)

ALES

 (%30)

MEZUNİYET

(%10)

BİLİM SINAVI (%30)

 

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

TOPLAM

93,75

28,12

70

21

69,20

6,92

100

30

86,04