Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu - 31 01 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü’ne Dr. Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuruda bulunan aday Dr. Badegül Sarıkaya  ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanarak 29.01.2020 tarihinde yapılan bilim sınavına girmiştir.

Dr. Bedegül Sarıkaya Bilim Sınavında başarılı olarak 85/100 almıştır. Aday için yapılan son değerlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre adayın son değerlendirme puanı 83,68 olarak hesaplanmış ve adayın başarılı sayılması için gerekli olan 65 puanın üzerinde olduğu için Dr. Badegül Sarıkaya ilan edilen Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

                                                       SON DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

ADAYIN ADI SOYADI

 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

Badegül Sarıkaya

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

BİLİM SINAVI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

81,25

  %30

82,63833

      %30

90,20

       %10

85

      %30

 

 

Son Değerlendirme Puanı:81,25x03+82,63833x0,3+90,20x0,1+85x0,3= 83,686499

*Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.