KURS III: PERİFERİK SİNİR HARABİYETİ VE KLİNİK ANATOMİ - 11 02 2020

KURS III: PERİFERİK SİNİR HARABİYETİ VE KLİNİK ANATOMİ

 

Yer: 

Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı, Anatomi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Atılım Üniversitesi

 

Tarih:

28-29 Nisan, 2020

 

İletişim: 

Prof. Dr. Mustafa F. Sargon

Tıp Fakültesi 

Anatomi Anabilim Dalı

e-mail: (mustafa.sargon@atilim.edu.tr)

 

Not: Katılım sınırlıdır.