Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonucu - 18 12 2020

Atılım Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın 17.12.2020 tarih ve E-26256122-308.02-8240 sayılı yazısından, öğrenci temsilciliği seçimine tek aday olarak giren Fakültemiz 19261084033  numaralı öğrencisi Mert Elivar’ın 16.12.2020 tarihinde yapılan Öğrenci Temsilciliği seçimi sonucunda, 36 (otuz altı) oy aldığı anlaşılmakla, Mert Elivar’ın Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi olarak seçildiği tespit edilmiş ve adı geçen öğrencinin isminin Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak ilanına ve durumun Rektörlük Öğrenci Dekanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.