Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantısı - 23 12 2020

21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcilikleriyle ilgili oylama sonuçları neticesinde Bölüm Öğrenci Temsilcileri ile Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcilerinin oluşturacağı Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Üniversite Seçim Kurulunca yapılacak daveti takiben kendilerine (e-posta/sms ile) iletilecek olan Zoom linki aracılığıyla 24 Aralık 2020 günü saat 10.30'da toplanacaktır.