17 Milyon Kişilik Grupta (kohortda) COVID-19'dan Ölüm Riski Değişkenleri - 23 07 2020

COVID-19 hastalığından ölme olasılığı daha yüksek olanlar; daha yaşlı, erkek, çeşitli tıbbi problemleri olan ve düşük sosyoekonomik gruba ait bireylerdir ve - rahatsız edici bir şekilde – daha çok ırksal veya etnik olarak bir azınlığın üyeleri olarak gözlemlenmişlerdir.

COVID-19'dan ölüm riskini etkileyen faktörler hala tanımlanmaya devam etmektedir. Araştırmacılar, İngiltere'deki tüm hastaların % 40'ını kapsayan Ulusal Sağlık Servisi'nden aldıkları verileri kullanarak, COVID-19'dan ölümle ilişkili faktörler hakkında rapor hazırlamışlardır. Analiz, SARS-CoV-2 infeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın 17 milyondan fazla yetişkinin ve COVID-19’dan ölen yaklaşık 11.000 bireyin elektronik sağlık verisi kayıtlarını içermektedir.

Bu verilere göre; popülasyonun tamamında, ileri yaş, COVID-19 ölümüyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildi: 80 yaş ve üzerindeki grupta ölüm riski 50 ila 59 yaşları arasındaki gruba göre 20 kat daha yüksek bulundu. Erkeklerin COVID-19'dan ölme olasılığı, kadınlardan anlamlı olarak daha fazlaydı. COVID-19 ölümleri ile obezite, diyabet (özellikle yüksek hemoglobin A1c ile), şiddetli astım, solunum veya kalp hastalığı, otoimmün ve immünsüpresif (bağışıklık problemleri ile giden hastalıklar) durumlar, böbrek yetmezliği ve hematolojik malignite (kan kanserleri) veya diğer kanserler (çoğunlukla yeni teşhis edilenler) arasında ilişki gösterildi. Buna bağlı olarak, daha yüksek derecede ihtiyaç sahibi (hastanın posta kodundan türetilen bir endekse dayalı olarak belirlenen) bireylerde daha yüksek COVID-19 ölüm oranları izlendi. Siyahî, Güney Asyalı ve karışık etnik kökenler, beyaz etnik kökenlere göre daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Sosyal yoksunluk sahipl

ve beyaz olmayan etnik kökenlere ait aşırı riskin sadece küçük bir kısmı, tıbbi durumlarından kaynaklanıyordu.

YORUM

Bu çalışmanın değeri, COVID-19 nedeniyle özellikle ölüm riski yüksek olan ve ekstra önlemler alınması gereken grupları tanımlanmış olmasıdır. Çalışma aynı zamanda COVID-19'un - birçok bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık gibi - fakir ve azınlık popülasyonlar üzerindeki aşırı orantısız etkisini hatırlatmaktadır. COVID-19, yapısal sosyoekonomik eşitsizlikleri ve hastalığa katkıda bulunan farklılıkları tüm açıklığıyla göz önüne seriyor. Yanıtımız, bu kabul edilemez eşitsizlikleri bir kez daha herkes için ele almaya yönelik, tam bir kararlılıktan başka bir şey olmamalıdır.

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ

Kaynak:

Rajesh, T. Gandhi, MD, reviewing Williamson EJ et al. Nature 2020 Jul 8