Doç.Dr. Gül Güneş’in “Sustainable Community-Based Tourism and Protected Areas: The Case of Turkey” Başlıklı Sunumu - 26 06 2015

Bölümümüz Öğretim Üyesi ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Gül Güneş, UNDP ve Türkiye Ulusal Fonları tarafından desteklenmekte olan “Capacity Development for Sustainable Community-Based Tourism” projesinin 1-2 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşen toplantısına toplum temelli turizm deneyimine sahip yerel uzman olarak katıldı. Türkiye'de sürdürülebilir toplum temelli turizmin planlanması ve uygulanması için ulusal ve yerel kapasitelerin geliştirilmesinin hedeflendiği projenin Ankara’da gerçekleşen toplantısında Doç.Dr. Gül Güneş, Türkiye deneyimlerini aktaran yerel uzmanlardan biri olarak “Sustainable Community-Based Tourism and Protected Areas: The Case of Turkey” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ulusal kapsamda uygulamaya konulacak bir girişim olan projede ayrıca, çeşitli turizm faaliyetlerine odaklanmak ve alternatif turizm girişimlerini ön plana çıkarmak suretiyle  Türkiye 2023 Turizm Stratejisi için girdi sağlanması amaçlanmakta.