III.Turizm şurasında dekanımız ve bölüm başkanımıza görev - 20 10 2017

1-3 Kasım 2017 tarihlerini arasında Ankara'da yapılacak olan III.Turizm Şurasının açılışı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilecektir. Bakanlar panesi sonrasında şura, faaliyetlerini Sheraton Ankara otelinde sürdürecektir. Şura'da çalışmalar 13 komisyon başkanlığında yapılacaktır. Şura'da Tanıtma ve Pazarlama Komisyonu başkanlığını fakülte dekanımız Prof.Dr. M.Mithat Üner, Çevre-Planlama-Altyapı komisyonu başkanlığını ise bölüm başkanımız Prof.Dr. İbrahim Birkan yapacaklardır.