Mezun olacak 4. sınıf öğrencilerimizin dikkatine !! // Attention to 4th-grade students who will graduate!!
13.06.2023

TR: 

Değerli Öğrencilerimiz;

10 Temmuz 2023 tarihinde Pratik Değerlendirmeler başlayacaktı. Pratik Değerlendirmelere girebilmeniz için logbooktaki tasklarınızın tamamlanmış, imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir. Logbooklarınızı 5 Temmuz 2023 tarihine kadar SHY-147 Sekreterliğine (Seda ŞEKER / 3092 Numaralı Ofis) elden teslim etmeniz gerekmektedir. Kalite Müdürlüğü tarafından yapılacak kontroller sonrasında pratik değerlendirmeye girecek öğrenciler belirlenecektir.

 

EN: 

Practical Assessments will begin on July 10, 2023. In order to participate in the Practical Assessments, your tasks in the logbook must be completed, signed, and stamped. You must submit your logbooks to the SHY-147 Secretary's Office (Seda ŞEKER / Office Number 3092) by July 5, 2023. After the checks conducted by the Quality Management, the students who will take part in the practical assessment will be determined.