Üniversitemizin eğitim kalitesini arttırmak amacı ile öğrenci memnuniyet anketi hazırlanmıştır. Tüm öğrencilerimiz hazırlanan bu anketi en geç 10.05.2017 tarihine kadar doldurmaları beklenmektedir. 

Not: Anketler bölüm araştırma görevlisinden temin edilecektir.