STAJ DEĞERLEMESİNE ESAS BELGELERİN TESLİMİ (15/11/2019) - 23 10 2019

Staj Değerlemesine Esas Belgelerin son teslim tarihi 15 Kasım 2019 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Staj Belgelerinin Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca staj raporları Moodle üzerinden AEE399/499 kodlu derse Word veya PDF formatında yüklenmelidir. Staj raporlarına Turnitin üzerinden benzerlik taraması yapılacaktır. Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan staj raporları kabul edilmeyecektir. 

Staj Değerlemesine Esas Belgeler:

Staj Raporu (kapak sayfasıyla birlikte)

Öğrenci Staj Kitapçığı,

Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir).

Turnitin programının cevap verme süresi 24 saati bulabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin son güne kalmadan staj raporlarını yüklemeleri benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yeniden yükleme yapabilmelerine olanak sağlayacaktır.

 

15 KASIM 2019 TARİHİNDEN SONRA STAJ BELGELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR.