2020-2021 Staj Raporları değerlendirme sonuçları - 23 11 2020

Staj raporlarının değerlendirilmesi tamamlanmıştır.

Ekteki dosyada ismi bulunan öğrencilerin eksikliklerini 10.12.2020 Perşembe günü 17:00'a kadar tamamlayıp teslim etmeleri gerekmektedir.

Moodle'dan rapor yüklemesi gereken öğrenciler bu tarihe kadar Moodle üzerinden raporlarını yükleyebileceklerdir.