Öğrencilerimizin staj yapmak istedikleri firma ile görüşüp gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra staj komisyonuna ‘staj başvuru dilekçesi’ vermeleri gerekmektedir (1. Sınıf öğrencileri staj yapamamaktadır).

           Staj başvuruları esnasında,

Staj dilekçesi Ek-1

           Staj yapmayı planladığı kurumdan alınan ‘Staj Kabul Yazısı’ veya staja kabul edildiğinize istinaden ‘Kurumsal Uzantılı Mail Adresinden e-mail’.

           Stajyer öğrenci bilgi formu Ek-2 doldurulup nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi ile birlikte bölüm staj sorumlusuna teslim edilmelidir.

 

2022-2023 Yaz Dönemi staj başvuru belgeleri imzalanıp Bölüm Staj Koordinatörlüğü'ne staj başlangıç tarihinden en geç 1 hafta öncesinde teslim edilmelidir.

Staj yerine sertifika programında eğitim alacak öğrencilerin programın uygunluğu ile ilgili bilgi alabilmesi için 'programı hangi kuruluştan alacağı' ve 'programın süresi (hafta/saat)' gibi detay bilgileri içeren bir dilekçe yazıp imzalı bir şekilde bölüm staj koordinatörlüğüne mail ile veya elden teslim etmesi gerekmektedir.