APM423 Zorunlu Yaz Bakım Uygulaması Dersi Hk. // Regarding the APM423 Mandatory Summer Maintenance Application Course.
13.06.2023

TR: 

APM423 Zorunlu Yaz Bakım Uygulaması dersi 31 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olup, hem Üniversite laboratuvarlarında hem de Esenboğa Havalimanı Atılım Hangar'da yapılması planlanmıştır. Şu anda 3. sınıf olan Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencileri için toplam 30 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Dersi alması gereken üçüncü sınıf öğrencilerinin eğitim planlarının oluşturulması için, en geç 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Sn. Seda Şeker'e isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

Yapılan planlamaya göre 3 kişilik boş kontenjan vardır. İstekli olan 2. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler.

Not: İlk başvuran 3 öğrencinin başvurusu kabul edilecektir.

EN:

The APM423 Mandatory Summer Maintenance Application course will begin on July 31, 2023, and is planned to be conducted both in the University laboratories and at the Atılım Hangar in Esenboğa Airport. A total capacity of 30 students has been determined for students in the Aircraft Structure and Engine Maintenance Department, who are currently in their third year. In order to establish the education plans for third-year students who need to take the course, they must register their names with Ms. Seda Şeker no later than July 1, 2023.

According to the planning, there are 3 vacant seats. Second-year students who are interested can apply.

Note: The applications of the first 3 students who apply will be accepted.