Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi (15/11/2020)
15.10.2020

Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Turnitin yükleme tarihi 15 Kasım 2020 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.  Staj Belgelerinin en geç 30 Aralık 2020 tarihine kadar Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca staj raporları Moodle üzerinden APM399/499 kodlu derse Word veya PDF formatında yüklenmelidir. Staj raporlarına Turnitin üzerinden benzerlik taraması yapılacaktır. Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan staj raporları kabul edilmeyecektir. 

Staj Değerlendirmesine Esas Belgeler:

Staj Raporu (kapak sayfasıyla birlikte)

Staj Raporu Şablonu

Öğrenci Staj Kitapçığı,

Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir).

Turnitin programının cevap verme süresi 24 saati bulabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin son güne kalmadan staj raporlarını yüklemeleri benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yeniden yükleme yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. Çıktı alınmış ve tekrar taranmış raporları yüklememniz gerekmektedir.

 

 

15 KASIM 2020 SAAT 17.00 İTİBARİ İLE TURNİTİN YÜKLEMESİ YAPILAMAYACAKTIR.

30 ARALIK 2020 TARİHİNDEN SONRA STAJ BELGELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR.