ECTS - Public Administration and Its Theories

Public Administration and Its Theories (KAM501) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Public Administration and Its Theories KAM501 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
None
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Discussion, Question and Answer, Team/Group.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Asst. Prof. Dr. Aslı Yiğit
Course Assistants
Course Objectives The main purpose of the Public Administration and Management Theories course is to provide the student with detailed information about the basic theories of public administration and management approaches. The aim of this course is to understand the details of Public Administration and management theories; to understand the relationship between public administration approaches and today's system; to develop the ability to research and develop ideas on public administration theories; to conduct research on public administration approaches and presenting this research in front of the community and conducting a discussion on this issue; to be able to scan resources on Public Administration and management theories and to do qualitative/quantitative research.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Students will know the basic theories in the field of public administration and administration.
  • Students will comprehend the relationship between public administration and issues such as the concept of state, globalization and bureaucracy and gain the ability to develop ideas on these issues.
  • Students will have ability to discuss public administration approaches and conduct research in this field.
Course Content Classical and modern public administration theories; public administration organizations; Turkey`s administrative structure.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 Introduction to the course, Basic Concepts -
2 History of Administrative Thought and Classical Thought of Administration Kantarcıoğlu, Meryem Çakır (2020) Fedai, Recep, Amerikan Yönetim Düşüncesinin Doğuşu: 1873 Krizi Çerçevesinde Wilson ve Taylor Üzerine Bir Değerlendirme, Alternatif Politika; Istanbul Vol. 12, Iss. 3, 644-672.
3 Neo-classical Approach of Administration Dülgar, İmren Pınar, Tosun İlkay (2019) "Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımında İki Kırılma Noktası: Herbert Simon ve Kamu Tercihi Okulu," Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLVII, 2, 159-174.
4 Modern Approach of Administration-1 Öztürk, Z. & Demir, Ö. (2017). Klasik, Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Analiz. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 3 (2) , 119-134.
5 Modern Approach of Administration-2 Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
6 Modern Approach of Administration-2 Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
7 Post-Modern Approach of Administraiton-1 Yıldırım, Murat. (2010) Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7/1.
8 Post-Modern Approach of Administraiton-2 Doğan, B. (2014). Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayrımı . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2).
9 Midterm Exam -
10 Basic features of Public Administration and the concept of State Aydın, Rıfat, (2018) "Ulus, Uluslaşma ve Devlet: Bir Modern Kavram Olarak Ulus Devlet," Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, (6) 1, ss. 229-256.
11 Development of Public Administration Discipline and Traditional Approach of Public Administration Demirol Duyar, D. (2018) Fayol Ve Gulıck’ten Günümüze Yönetim Fonksiyonlarının Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 75-92.
12 New Public Administration Turan, İ. B. (2019) Wilsoncu Kamu Yönetiminde Alman Kökenlerin Yokluğu: “Von Stein, Bluntschli ve Hegel” . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 74 (4) , 1263-1295.
13 Bureaucracy Akçakaya, Murat (2016) Weber'i̇n Bürokrasi̇ Kuramının Bugünü Ve Geleceği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 275-295.
14 Globalization and Public Administration Güngör, Şadiye (2018) İdeolojik Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Reform Transferi, Sayıştay Dergisi, 10, 63-89.
15 Student Presentations -
16 General Assessment -

Sources

Other Sources 1. Kantarcıoğlu, Meryem Çakır (2020) Fedai, Recep, Amerikan Yönetim Düşüncesinin Doğuşu: 1873 Krizi Çerçevesinde Wilson ve Taylor Üzerine Bir Değerlendirme, Alternatif Politika; Istanbul Vol. 12, Iss. 3, 644-672.
2. Dülgar, İmren Pınar, Tosun İlkay (2019) "Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımında İki Kırılma Noktası: Herbert Simon ve Kamu Tercihi Okulu," Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLVII, 2, 159-174.
3. Öztürk, Z. & Demir, Ö. (2017). Klasik, Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Analiz . Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 3 (2) , 119-134
4. Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
5. Yıldırım, Murat. (2010) Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7/1.
6. Doğan, B. (2014). Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayrımı . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2).
7. Aydın, Rıfat, (2018) "Ulus, Uluslaşma ve Devlet: Bir Modern Kavram Olarak Ulus Devlet," Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, (6) 1, ss. 229-256.
8. Demirol Duyar, D. (2018) Fayol Ve Gulıck’ten Günümüze Yönetim Fonksiyonlarının Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 75-92.
9. Turan, İ. B. (2019) Wilsoncu Kamu Yönetiminde Alman Kökenlerin Yokluğu: “Von Stein, Bluntschli ve Hegel” . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 74 (4) , 1263-1295.
10. Akçakaya, Murat (2016) Weber'i̇n Bürokrasi̇ Kuramının Bugünü Ve Geleceği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 275-295.
11. Güngör, Şadiye (2018) İdeolojik Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Reform Transferi, Sayıştay Dergisi, 10, 63-89.

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation 14 20
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments 1 20
Presentation 1 20
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury 1 15
Final Exam/Final Jury 1 25
Toplam 18 100
Percentage of Semester Work 20
Percentage of Final Work 80
Total 100

Course Category

Core Courses
Major Area Courses X
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Conceptual, theoretical and methodological mastery over political science and public administration disciplines. X
2 Acquiring a multidisciplinary perspective in political science and public administration disciplines. X
3 Acquiring the necessary methodological understanding and skill in political science and public administration disciplines. X

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 14 3 42
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class 14 3 42
Presentation/Seminar Prepration 1 5 5
Project
Report
Homework Assignments 1 10 10
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury 1 5 5
Prepration of Final Exams/Final Jury 1 21 21
Total Workload 125