AKTS - Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları

Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (KAM501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları KAM501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı KAM 501: Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları dersi öğrencilerin klasik ve modern yönetim kuramları, kamu yönetimi örgütlenmeleri ve Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • klasik ve modern yönetim kuramları,
  • kamu yönetimi örgütlenmeleri
  • ve Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği Klasik ve modern yönetim kuramları; kamu yönetimi örgütlenmeleri; Türkiye`nin kamu yönetimi yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş.
2 Klasik ve modern yönetim kuramları. -
3 Klasik ve modern yönetim kuramları. -
4 Klasik ve modern yönetim kuramları. -
5 Klasik ve modern yönetim kuramları. -
6 Kamu yönetimi örgütlenmeleri. -
7 Kamu yönetimi örgütlenmeleri. -
8 Kamu yönetimi örgütlenmeleri. -
9 Kamu yönetimi örgütlenmeleri. -
10 Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı. -
11 Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı. -
12 Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı. -
13 Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı. -
14 Dersin sonuçlandırılması. -

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0