Alınan her ders için dönem sonu notu olarak verilen harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları şöyledir.

 

Yüzdelik

Harf Notu

Harf Notu Katsayısı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve alltı

FF

0.00

*Bu harfler için yüksek olan not uygulanacaktır.

Ayrıca aşağıdaki harf notları da değerlendirme sistemimizde kullanılmaktadır.

I: Eksik.

S: Başarılı.

U: Başarısız.

W: Çekilmiş.

NI: Program dışı.

NA: Devamsızlık nedeni ile başarısızlık. 

Başarılı ve başarısız öğrenciler: 

(1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan önlisans/lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencinin yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında dikkate alınmaz. 
(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören RG-13/3/2020-31067) Tıp programı dışındaki  öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri tekrarlayabilir ve genel not ortalamalarını belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar toplamda 15 krediyi aşmamak üzere daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Genel veya yarıyıl not ortalaması 1,70 ve üstü olup da 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersler olmak üzere daha önce almadıkları dersler de dâhil ders yükleri kadar ders alabilirler. Daha önce kayıt olunup (W) notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce almadıkları ders olarak sayılır. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal yarıyılında alınmayan dersler dışında 25 inci madde hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir.