Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geliştiren, onlara vizyon sağlayan, farklı değer ve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu doğrultuda girişimde bulunmalarına destek olan çalışmaların yanı sıra, “kaliteli eğitimi tamamlayan, kaliteli sosyal yaşamdır” ilkesiyle, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal ortamlarla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan öğrenci toplulukları her konuda desteklenmiş, bu bağlamda farklı alanlarda topluluklar kurulmuş, öğrencilerimizin % 60'ı bu kulüplere üye olarak, yöneticilik ve ekip çalışmasını öğrenmiş, farklı alanlarda tecrübe kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

Topluluklar kendi alanlarında, teknik amaçlı ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyleşiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek yaratılan sosyal ortamı paylaşmayı ve iş hayatını öğrencilik yıllarında tanıma olanağını bulmuşlardır.