Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geliştiren, onlara vizyon sağlayan, farklı değer ve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu doğrultuda girişimde bulunmalarına destek olan çalışmaların yanı sıra, “kaliteli eğitimi tamamlayan, kaliteli sosyal yaşamdır” ilkesiyle, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal ortamlarla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan öğrenci toplulukları her konuda desteklenmiş, bu bağlamda farklı alanlarda topluluklar kurulmuş, öğrencilerimizin % 60'ı bu kulüplere üye olarak, yöneticilik ve ekip çalışmasını öğrenmiş, farklı alanlarda tecrübe kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

Topluluklar kendi alanlarında, teknik amaçlı ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyleşiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek yaratılan sosyal ortamı paylaşmayı ve iş hayatını öğrencilik yıllarında tanıma olanağını bulmuşlardır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3520 [title_tr] => Öğrenci Kulüpleri [title_en] => Student Associations [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geliştiren, onlara vizyon sağlayan, farklı değer ve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu doğrultuda girişimde bulunmalarına destek olan çalışmaların yanı sıra, “kaliteli eğitimi tamamlayan, kaliteli sosyal yaşamdır” ilkesiyle, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal ortamlarla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan öğrenci toplulukları her konuda desteklenmiş, bu bağlamda farklı alanlarda topluluklar kurulmuş, öğrencilerimizin % 60'ı bu kulüplere üye olarak, yöneticilik ve ekip çalışmasını öğrenmiş, farklı alanlarda tecrübe kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

Topluluklar kendi alanlarında, teknik amaçlı ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyleşiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek yaratılan sosyal ortamı paylaşmayı ve iş hayatını öğrencilik yıllarında tanıma olanağını bulmuşlardır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Our university aimed to contribute our students with studies that enhance them both scientifically and culturally, provide them vision, add different values and specialities, help them take steps in that direction by setting targets as well as to contribute to their personal growths via social surroundings with a principle of ‘It is the quality social life that completes a quality education’.

In parallel with these purposes, student clubs, being the most important element to create the university’s social and cultural media, were supported in every respect, and 63 different clubs in different fields were created in this regard, and % 60 of our students by enrolling to these clubs have learned the leadership and team work, and contributed to their personal growths by gaining experience from different fields.

Clubs, by carrying out technical and social tours, panels, conferences, conversations, cultural and artistic activities within their own fields, have taken the opportunity to realize the business life in pupillage and to share the created social media.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:18:09 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 66 [rgt] => 67 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3503] => Array ( [id] => 3503 [title_tr] => Öğrenciler İçin Genel Bilgiler [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus [lft] => 33 [rgt] => 70 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3503 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3520 [title_tr] => Öğrenci Kulüpleri [title_en] => Student Associations [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Üniversitemiz, ö\u011frencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geli\u015ftiren, onlara vizyon sa\u011flayan, farkl\u0131 de\u011fer ve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu do\u011frultuda giri\u015fimde bulunmalar\u0131na destek olan çal\u0131\u015fmalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, “kaliteli e\u011fitimi tamamlayan, kaliteli sosyal ya\u015famd\u0131r” ilkesiyle, ö\u011frencilerimize sundu\u011fumuz sosyal ortamlarla ki\u015fisel geli\u015fimlerine katk\u0131da bulunmay\u0131 amaçlam\u0131\u015ft\u0131r.
\n
\nBu amaçlar do\u011frultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortam\u0131 olu\u015fturmada en önemli unsur olan ö\u011frenci topluluklar\u0131 her konuda desteklenmi\u015f, bu ba\u011flamda farkl\u0131 alanlarda topluluklar kurulmu\u015f, ö\u011frencilerimizin % 60'\u0131 bu kulüplere üye olarak, yöneticilik ve ekip çal\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 ö\u011frenmi\u015f, farkl\u0131 alanlarda tecrübe kazanarak ki\u015fisel geli\u015fimlerine katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015flard\u0131r.
\n
\nTopluluklar kendi alanlar\u0131nda, teknik amaçl\u0131 ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyle\u015filer, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekle\u015ftirerek yarat\u0131lan sosyal ortam\u0131 payla\u015fmay\u0131 ve i\u015f hayat\u0131n\u0131 ö\u011frencilik y\u0131llar\u0131nda tan\u0131ma olana\u011f\u0131n\u0131 bulmu\u015flard\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Our university aimed to contribute our students with studies that enhance them both scientifically and culturally, provide them vision, add different values and specialities, help them take steps in that direction by setting targets as well as to contribute to their personal growths via social surroundings with a principle of ‘It is the quality social life that completes a quality education’.<\/p>\n\n

In parallel with these purposes, student clubs, being the most important element to create the university’s social and cultural media, were supported in every respect, and 63 different clubs in different fields were created in this regard, and % 60 of our students by enrolling to these clubs have learned the leadership and team work, and contributed to their personal growths by gaining experience from different fields.<\/p>\n\n

Clubs, by carrying out technical and social tours, panels, conferences, conversations, cultural and artistic activities within their own fields, have taken the opportunity to realize the business life in pupillage and to share the created social media.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:18:09 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 66 [rgt] => 67 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1