Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencilerimize üniversitemizi tanıtan bir dosya yollanır. Öğrencilerimizin isimleri Üniversitemizin web sitesinde ilan edilir ve öğrencilerimize kesin kayıt prosedürü hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, kayıtlanacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Atılım Üniversitesine davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Atılım Üniversitesi’nin Lisansüstü programlarından birinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan veya online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihinden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü, gerekli kayıt işlemlerini yürütür.

Atılım Üniversitesin’de öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  üniversitemiz  ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıt yaptırarak bir ya da iki dönem Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görebilmeleri mümkündür. Her öğrenciye dönem sonunda, kayıt oldukları tüm dersleri,  bu derslerin notlarını  ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript teslim edilir.