Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencilerimize üniversitemizi tanıtan bir dosya yollanır. Öğrencilerimizin isimleri Üniversitemizin web sitesinde ilan edilir ve öğrencilerimize kesin kayıt prosedürü hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, kayıtlanacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Atılım Üniversitesine davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Atılım Üniversitesi’nin Lisansüstü programlarından birinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan veya online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihinden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü, gerekli kayıt işlemlerini yürütür.

Atılım Üniversitesin’de öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  üniversitemiz  ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıt yaptırarak bir ya da iki dönem Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görebilmeleri mümkündür. Her öğrenciye dönem sonunda, kayıt oldukları tüm dersleri,  bu derslerin notlarını  ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript teslim edilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3496 [title_tr] => Genel Kayıt Prosedürü [title_en] => General Registration Procedures [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencilerimize üniversitemizi tanıtan bir dosya yollanır. Öğrencilerimizin isimleri Üniversitemizin web sitesinde ilan edilir ve öğrencilerimize kesin kayıt prosedürü hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, kayıtlanacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Atılım Üniversitesine davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Atılım Üniversitesi’nin Lisansüstü programlarından birinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan veya online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihinden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü, gerekli kayıt işlemlerini yürütür.

Atılım Üniversitesin’de öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  üniversitemiz  ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıt yaptırarak bir ya da iki dönem Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görebilmeleri mümkündür. Her öğrenciye dönem sonunda, kayıt oldukları tüm dersleri,  bu derslerin notlarını  ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript teslim edilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The names of students placed to Atılım Üniversity by the Student Selection and Placement Center,  were announced on our website and the accurate information about the registration procedure is annonced on our web site. Atılım Üniversity invites students who are enrolled to programs to the campus to complete the final registration process. All procedures related to the admission must be completed by the students themselves, unless a written justification is stated. The registration process, is conducted by the Directorate of Student Affairs..

Students wishing to register to graduate programs must submit their application directly or online to the secretary of related Graduate School together with all necessary documents for registration. After the deadline for final registration date on the Academic Calendar,  Registrar's Office declared executes the required registration process.

Foreign students who are found as eligible to study at Atılım University, announced on the website after evaluating the applications. A "Acceptance Letter" is prepared for these students  in order to utilize both in the visa process and in the process of diploma equivalence. Students are required to complete the registration process during the registration date declared by providing the necessary documents.

The registration of international exchange student is carried out in the framework of  the bilateral agreements signed between the Atılım University with partner universities (Erasmus or Academic Protocol).  According to the conditions specified in the protocols, exchange students can enroll to appropriate courses through one or two semesters at Atılım University. At the end of the semester, an official transcript showing grades and ECTS credits of all courses taken by students are delivered to all international students.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:00:51 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 18 [rgt] => 19 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3487] => Array ( [id] => 3487 [title_tr] => Hakkımızda [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => [lft] => 3 [rgt] => 32 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3487 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3496 [title_tr] => Genel Kayıt Prosedürü [title_en] => General Registration Procedures [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Detayl\u0131 bilgi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>\n\n

GENEL B\u0130LG\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde ö\u011frenim görmek üzere Ö\u011frenci Seçme ve Yerle\u015ftirme Merkezi taraf\u0131ndan yerle\u015ftirilen ö\u011frencilerimize üniversitemizi tan\u0131tan bir dosya yollan\u0131r. Ö\u011frencilerimizin isimleri Üniversitemizin web sitesinde ilan edilir ve ö\u011frencilerimize kesin kay\u0131t prosedürü hakk\u0131nda bilgi verilir. Ö\u011frenciler, kay\u0131tlanacaklar\u0131 program için belirlenen tarihlerde, kesin kay\u0131t i\u015flemlerini tamamlamak üzere At\u0131l\u0131m Üniversitesine davet edilir. Kay\u0131tla ilgili tüm prosedürler, yaz\u0131l\u0131 bir mazeret beyan edilmedikçe, ö\u011frencilerin bizzat kendileri taraf\u0131ndan tamamlanmal\u0131d\u0131r. Kay\u0131t i\u015flemleri, Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fü taraf\u0131ndan yürütülmektedir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin Lisansüstü programlar\u0131ndan birinde ö\u011frenim görmek isteyen ö\u011frencilerin, kay\u0131t için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlü\u011fü Sekretaryas\u0131na do\u011frudan veya online olarak ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kay\u0131t için son ba\u015fvuru tarihinden sonra Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fü, gerekli kay\u0131t i\u015flemlerini yürütür.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesin’de ö\u011frenim görmeye hak kazanan yabanc\u0131 uyruklu ö\u011frenciler, ba\u015fvurular\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesinin ard\u0131ndan web sitesinde ilan edilir. Bu ö\u011frencilere, hem vize i\u015flemlerinde hem de diploma denklik i\u015flemlerinde kullan\u0131lmak üzere bir “Kabul Mektubu” haz\u0131rlan\u0131r. Ö\u011frenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kay\u0131t tarihleri süresince kay\u0131t i\u015flemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde Uluslararas\u0131 de\u011fi\u015fim ö\u011frencilerinin kay\u0131tlar\u0131,  üniversitemiz  ile partner üniversite aras\u0131nda imzalanan ikili anla\u015fmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yap\u0131lmaktad\u0131r. Bu protokollerde belirtilen ko\u015fullara göre, de\u011fi\u015fim ö\u011frencileri uygun görülen derslere kay\u0131t yapt\u0131rarak bir ya da iki dönem At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde ö\u011frenim görebilmeleri mümkündür. Her ö\u011frenciye dönem sonunda, kay\u0131t olduklar\u0131 tüm dersleri,  bu derslerin notlar\u0131n\u0131  ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript teslim edilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The names of students placed to At\u0131l\u0131m Üniversity by the Student Selection and Placement Center,  were announced on our website and the accurate information about the registration procedure is annonced on our web site. At\u0131l\u0131m Üniversity invites students who are enrolled to programs to the campus to complete the final registration process. All procedures related to the admission must be completed by the students themselves, unless a written justification is stated. The registration process, is conducted by the Directorate of Student Affairs..<\/p>\n\n

Students wishing to register to graduate programs must submit their application directly or online to the secretary of related Graduate School together with all necessary documents for registration. After the deadline for final registration date on the Academic Calendar,  Registrar's Office declared executes the required registration process.<\/p>\n\n

Foreign students who are found as eligible to study at At\u0131l\u0131m University, announced on the website after evaluating the applications. A "Acceptance Letter" is prepared for these students  in order to utilize both in the visa process and in the process of diploma equivalence. Students are required to complete the registration process during the registration date declared by providing the necessary documents.<\/p>\n\n

The registration of international exchange student is carried out in the framework of  the bilateral agreements signed between the At\u0131l\u0131m University with partner universities (Erasmus or Academic Protocol).  According to the conditions specified in the protocols, exchange students can enroll to appropriate courses through one or two semesters at At\u0131l\u0131m University. At the end of the semester, an official transcript showing grades and ECTS credits of all courses taken by students are delivered to all international students.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:00:51 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 18 [rgt] => 19 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1