ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 

Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen,  bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor.

Atılım Vakfı tarafından 15 Temmuz 1997’de 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda başarılarıyla yükselen Atılım Üniversitesi,

 • Bir İngiliz yüksek öğretim sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından araştırma, eğitim, atıf, uluslararasılaşma ve sanayi geliri gibi kriterleri dikkate alarak hazırlanan Times Higher Education (THE) dünya üniversiteler sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 9.
 • Times Higher Education (THE) bölgesel sıralaması olan Gelişen Ekonomiler sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 7. , Asya Ülkeleri sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 8., 
 • Times Higher Education (THE) özel sıralaması olan Genç Üniversiteler sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 7. , Birleşmiş Milletler Kalkıma Hedefleri doğrultusundan hazırlanan Dünya Etki sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 11.
 • Times Higher Education (THE) alan sıralamalarından Fiziksel Bilimler sıralamasında   Türk vakıf üniversiteleri arasında 1. , Mühendislik ve Teknoloji sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 7. olarak başarı elde etmiştir.
 • Bir diğer İngiliz yüksek öğretim sıralama kuruluşu olan Quacquarelli Symonds (QS) tarafından akademik saygınlık, iş veren görüşü, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi öğrenci oranı, uluslararası öğrenci ve akademisyen oranı gibi kriterleri dikkate alarak hazırlanan Quacquarelli Symonds (QS) Gelişen Avrupa Merkez Asya Üniversiteler Sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 10. ve Avrupa Üniversiteler Sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 16. Olarak başarı elde etmiştir.
 • Rusya Federasyonu merkezli yüksek öğretim sıralama kuruluşu olan RUR Rankings Agency (ROUND) tarafından eğitim, araştırma, uluslararası çeşitlilik           ve finansal sürdürebilirlik gibi kriterleri dikkate alarak hazırlanan Round dünya üniversiteler sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 5.
 • Round alan sıralaması olan Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Alan Sıralamasında 4. , Doğa Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Sağlık Bilimleri Alan Sıralamasında 5. olarak başarı elde etmiştir. 
 • ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP tarafından araştırma odaklı kriterleri kullanarak yaptığı dünya üniversiteler sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri sıralamasında 12., Türk üniversiteleri sıralamasında ise vakıf üniversiteleri arasında 13. olarak başarı elde etmiştir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı gibi kriterleri kullanarak hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 10. olarak başarı elde etmiştir.
 • UI Green Metric tarafından hazırlanan ve üniversitelerin sürdürülebilirlik eğitim ve araştırmalarına yönelik çabalarını yansıtan Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türk vakıf üniversiteleri arasında 9. olarak başarı elde etmiştir.
 • Üniversitelerin internet performansını ölçen İspanyol Cybermetrics Lab’ın hazırladığı Webometrics sıralamasına göre Türk vakıf üniversiteleri arasında 14. olarak yer elde etmiştir.