Atılım Üniversitesi 2004 yılında “Erasmus Charter” almaya hak kazanmıştır ve 2004 yılından itibaren Erasmus Programına katılmaktadır.

Diploma Eki, Atılım Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir.


Diploma Eki (DE) nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tanımlayan bir belgedir. Diploma Eki, yükseköğretimde şeffaflık sağlayarak, hareketliliği destekleyerek ve hayat boyu öğrenme fırsatları sunarak, öğrenciler ve yükseköğretim kurumlarına bir çok açıdan katkıda bulunmaktadır. Diploma Eki sekiz bölümden oluşmaktadır:

 1. Diploma ekinin sahibi hakkında bilgi
 2. Alınan derece ile ilgili bilgi
 3. Alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgi
 4. Program içeriği hakkında bilgi
 5. Alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi
 6. Ek bilgiler
 7. Diploma Ekinin onaylanması
 8. Ulusal Yükseköğretim Sistemi hakkında bilgi

 

Diploma Eki (DE) ne değildir?

 • Bir öz geçmiş değildir.
 • Transkript veya diploma değildir.
 • Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.


Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.


Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.


Atılım Üniversitesi’nde ECTS Uygulaması

Atılım Üniversitesi, aşağıdaki ECTS yapılarını uygulamaktadır:

 • 2 yıllık Ön lisans programı: 120 AKTS
 • 4 yıllık Lisans programı: 240 AKTS
 • Tezli yüksek lisans programı: 120 AKTS
 • Tezsiz yüksek lisans programı: 90 AKTS
 • Doktora programı: 240 AKTS

 

Lisans Diploma Eki Örnekleri

Yüksek Lisans Diploma Eki Örnekleri