Atılım Üniversitesi 2004 yılında “Erasmus Charter” almaya hak kazanmıştır ve 2004 yılından itibaren Erasmus Programına katılmaktadır.

Diploma Eki, Atılım Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir.


Diploma Eki (DE) nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tanımlayan bir belgedir. Diploma Eki, yükseköğretimde şeffaflık sağlayarak, hareketliliği destekleyerek ve hayat boyu öğrenme fırsatları sunarak, öğrenciler ve yükseköğretim kurumlarına bir çok açıdan katkıda bulunmaktadır. Diploma Eki sekiz bölümden oluşmaktadır:

 1. Diploma ekinin sahibi hakkında bilgi
 2. Alınan derece ile ilgili bilgi
 3. Alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgi
 4. Program içeriği hakkında bilgi
 5. Alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi
 6. Ek bilgiler
 7. Diploma Ekinin onaylanması
 8. Ulusal Yükseköğretim Sistemi hakkında bilgi

 

Diploma Eki (DE) ne değildir?

 • Bir öz geçmiş değildir.
 • Transkript veya diploma değildir.
 • Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.


Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.


Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.


Atılım Üniversitesi’nde ECTS Uygulaması

Atılım Üniversitesi, aşağıdaki ECTS yapılarını uygulamaktadır:

 • 4 yıllık Lisans programı: 240 AKTS
 • Tezli yüksek lisans programı: 120 AKTS
 • Tezsiz yüksek lisans programı: 90 AKTS
 • Doktora programı: 240 AKTS

 

Lisans Diploma Eki Örnekleri

Yüksek Lisans Diploma Eki Örnekleri

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3522 [title_tr] => Diploma Eki (DE) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi 2004 yılında “Erasmus Charter” almaya hak kazanmıştır ve 2004 yılından itibaren Erasmus Programına katılmaktadır.

Diploma Eki, Atılım Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir.


Diploma Eki (DE) nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tanımlayan bir belgedir. Diploma Eki, yükseköğretimde şeffaflık sağlayarak, hareketliliği destekleyerek ve hayat boyu öğrenme fırsatları sunarak, öğrenciler ve yükseköğretim kurumlarına bir çok açıdan katkıda bulunmaktadır. Diploma Eki sekiz bölümden oluşmaktadır:

 1. Diploma ekinin sahibi hakkında bilgi
 2. Alınan derece ile ilgili bilgi
 3. Alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgi
 4. Program içeriği hakkında bilgi
 5. Alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi
 6. Ek bilgiler
 7. Diploma Ekinin onaylanması
 8. Ulusal Yükseköğretim Sistemi hakkında bilgi

 

Diploma Eki (DE) ne değildir?

 • Bir öz geçmiş değildir.
 • Transkript veya diploma değildir.
 • Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.


Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.


Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.


Atılım Üniversitesi’nde ECTS Uygulaması

Atılım Üniversitesi, aşağıdaki ECTS yapılarını uygulamaktadır:

 • 4 yıllık Lisans programı: 240 AKTS
 • Tezli yüksek lisans programı: 120 AKTS
 • Tezsiz yüksek lisans programı: 90 AKTS
 • Doktora programı: 240 AKTS

 

Lisans Diploma Eki Örnekleri

Yüksek Lisans Diploma Eki Örnekleri

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University was awarded with Erasmus University Charter in 2004 and has been participating in the Erasmus programme since then.

Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language (English), given automatically and free of charge to every student upon graduation at Atilim University.


What is a Diploma Supplement (DS)?

The Diploma Supplement (DS) is a document attached to a higher education diploma, providing a standardized description of the nature, level, context and status of the studies completed by its holder. It offers a number of benefits for students and higher education institutions in terms of promoting transparency in higher education, mobility, and lifelong learning opportunities. It is composed of eight sections of information:

 1. Information identifying the holder of the qualification
 2. Information identifying the qualification
 3. Information on the level of qualification
 4. Information on the contents and results gained
 5. Information on the function of qualification
 6. Additional Information
 7. Certification of the supplement
 8. Information on the national higher education system


What is not a Dipploma Supplement (DS)?

 • It is not a Curriculum Vitae.
 • It is not a substitute for the original qualification or a transcript.
 • It is not an automatic system that guarantees academic or vocational recognition.


Benefits of the Dipploma Supplement (DS) for Students

 • A diploma that is more readable and easily comparable abroad.
 • A precise description of their academic career and the competencies acquired during the study period.
 • Objective description of their achievements and competencies
 • Easier access to opportunities of work or further studies abroad
 • Employability


Benefits of the Dipploma Supplement (DS) for Higher Education Institutions

 • It facilitates academic and professional recognition, thus increasing the transparency of qualifications,
 • It protects national/institutional autonomy while offering a common frame which is accepted all over Europe,
 • It promotes informed judgments about qualifications that can be understood in another educational context,
 • It raises the visibility of the institution abroad,
 • It promotes the employability of their graduates at national and international level,
 • It helps to save time since it provides the answers to a lot of recurrent questions put to administrative services in institutions about the content and portability of diplomas.


Implementation of ECTS at Atılım University

Atılım University applies the following ECTS structures:

 • First cycle (4 year Bachelors degree) programme: 240 ECTS
 • Second cycle (Master’s degree) programme with Thesis: 120 ECTS
 • Second cycle (Master’s degree) programme without Thesis: 90 ECTS
 • Third cycle (PhD) programme: 240 ECTS
   

First Cycle Degree Programmes DS Samples

 

Second Cycle Degree Programmes DS Samples

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:22:53 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:24 [parent_id] => [lft] => 71 [rgt] => 72 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3522 [title_tr] => Diploma Eki (DE) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi 2004 y\u0131l\u0131nda “Erasmus Charter” almaya hak kazanm\u0131\u015ft\u0131r ve 2004 y\u0131l\u0131ndan itibaren Erasmus Program\u0131na kat\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Diploma Eki, At\u0131l\u0131m Üniversitesinden mezun olan tüm ö\u011frencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yayg\u0131n kullan\u0131lan bir Avrupa Dilinde (\u0130ngilizce) verilmektedir.<\/p>\n\n


\nDiploma Eki (DE) nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Diploma Eki (DE), yüksekö\u011fretim diplomas\u0131 ile birlikte verilen ve al\u0131nan e\u011fitimin seviyesini, içeri\u011fini ve statüsünü standart bir \u015fekilde tan\u0131mlayan bir belgedir. Diploma Eki, yüksekö\u011fretimde \u015feffafl\u0131k sa\u011flayarak, hareketlili\u011fi destekleyerek ve hayat boyu ö\u011frenme f\u0131rsatlar\u0131 sunarak, ö\u011frenciler ve yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131na bir çok aç\u0131dan katk\u0131da bulunmaktad\u0131r. Diploma Eki sekiz bölümden olu\u015fmaktad\u0131r:<\/p>\n\n

  \n\t
 1. Diploma ekinin sahibi hakk\u0131nda bilgi<\/li>\n\t
 2. Al\u0131nan derece ile ilgili bilgi<\/li>\n\t
 3. Al\u0131nan derecenin düzeyi ile ilgili bilgi<\/li>\n\t
 4. Program içeri\u011fi hakk\u0131nda bilgi<\/li>\n\t
 5. Al\u0131nan derecenin kullan\u0131m alanlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi<\/li>\n\t
 6. Ek bilgiler<\/li>\n\t
 7. Diploma Ekinin onaylanmas\u0131<\/li>\n\t
 8. Ulusal Yüksekö\u011fretim Sistemi hakk\u0131nda bilgi<\/li>\n<\/ol>\n\n

   <\/p>\n\n

  Diploma Eki (DE) ne de\u011fildir?<\/strong><\/p>\n\n