Atılım Üniversitesinde her öğrenciye, öğrenim hayatına başladığından itibaren mezun olana kadar bir akademik danışman belirlenir.Danışman, öğrencisine ait bir dosya oluşturur. Bu dosya içinde öğrencinin seçeceği dersler, devam durumu, kayıt bilgileri ve akademik durumunu gösteren belgeler ile sosyo-kültürel etkinliklere katılım ve izleme bilgileri de bulunmaktadır. Danışman, daha önceden belirlenen gün ve saatlerde, danışmanı olduğu öğrenciyi kabul ederek onun ihtiyaç duyduğu konularda öğrencisine yardımcı olmaya çalışır. Öğrencinin akademik konulardaki ve diğer özel sorunlarını önce bağlı bulunduğu bölüm başkanına ardından da dekanlığına bildirerek çözüme ulaştırmaktadır.

Vakıf Üniversiteleri arasındaki yayın sıralamasında üst seviyelerde bulunan Atılım Üniversitesini bu noktaya getiren öğretim üyelerimiz, bir yandan bilimsel ve akademik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, diğer yandan da öğrencilerimizin mesleki ve sosyal gelişim süreci ile yakından ilgilenmekte ve akademik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedirler.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3499 [title_tr] => Akademik Danışmanlık [title_en] => Arrangements for Academic Guidance [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesinde her öğrenciye, öğrenim hayatına başladığından itibaren mezun olana kadar bir akademik danışman belirlenir.Danışman, öğrencisine ait bir dosya oluşturur. Bu dosya içinde öğrencinin seçeceği dersler, devam durumu, kayıt bilgileri ve akademik durumunu gösteren belgeler ile sosyo-kültürel etkinliklere katılım ve izleme bilgileri de bulunmaktadır. Danışman, daha önceden belirlenen gün ve saatlerde, danışmanı olduğu öğrenciyi kabul ederek onun ihtiyaç duyduğu konularda öğrencisine yardımcı olmaya çalışır. Öğrencinin akademik konulardaki ve diğer özel sorunlarını önce bağlı bulunduğu bölüm başkanına ardından da dekanlığına bildirerek çözüme ulaştırmaktadır.

Vakıf Üniversiteleri arasındaki yayın sıralamasında üst seviyelerde bulunan Atılım Üniversitesini bu noktaya getiren öğretim üyelerimiz, bir yandan bilimsel ve akademik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, diğer yandan da öğrencilerimizin mesleki ve sosyal gelişim süreci ile yakından ilgilenmekte ve akademik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedirler.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The faculty of Atılım University not only brings the University to the upper levels in the ranking of publications as a Private University, but also continues to intensive scientific and academic studies. On the other hand, they also arrange academic guidence for professional and social development of their students. They fulfill academic guidance based on the regulations orginized by the Universtiy.

Every student at the University has an academic advisor from the beginning until graduation.  The academic advisor creates a file for each of his/her students. These files documents the course students will select, the attendance of students, enrollment/admission information, and academic status information, the participation in socio-cultural activities. The academic advisor, arrange meetings in order to help and guide students on predetermined days and times. Student’s academic affairs and other special problems are first declared to department head and  then delivered to the Dean's Office for  solution.

For more information click on the given link

Directive of Academic Advising

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:03:38 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3487] => Array ( [id] => 3487 [title_tr] => Hakkımızda [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => [lft] => 3 [rgt] => 32 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3487 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3499 [title_tr] => Akademik Danışmanlık [title_en] => Arrangements for Academic Guidance [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n
\n
\n
\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesinde her ö\u011frenciye, ö\u011frenim hayat\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan itibaren mezun olana kadar bir akademik dan\u0131\u015fman belirlenir.Dan\u0131\u015fman, ö\u011frencisine ait bir dosya olu\u015fturur. Bu dosya içinde ö\u011frencinin seçece\u011fi dersler, devam durumu, kay\u0131t bilgileri ve akademik durumunu gösteren belgeler ile sosyo-kültürel etkinliklere kat\u0131l\u0131m ve izleme bilgileri de bulunmaktad\u0131r. Dan\u0131\u015fman, daha önceden belirlenen gün ve saatlerde, dan\u0131\u015fman\u0131 oldu\u011fu ö\u011frenciyi kabul ederek onun ihtiyaç duydu\u011fu konularda ö\u011frencisine yard\u0131mc\u0131 olmaya çal\u0131\u015f\u0131r. Ö\u011frencinin akademik konulardaki ve di\u011fer özel sorunlar\u0131n\u0131 önce ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu bölüm ba\u015fkan\u0131na ard\u0131ndan da dekanl\u0131\u011f\u0131na bildirerek çözüme ula\u015ft\u0131rmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Vak\u0131f Üniversiteleri aras\u0131ndaki yay\u0131n s\u0131ralamas\u0131nda üst seviyelerde bulunan At\u0131l\u0131m Üniversitesini bu noktaya getiren ö\u011fretim üyelerimiz, bir yandan bilimsel ve akademik çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011fun bir \u015fekilde sürdürürken, di\u011fer yandan da ö\u011frencilerimizin mesleki ve sosyal geli\u015fim süreci ile yak\u0131ndan ilgilenmekte ve akademik dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetlerini yerine getirmektedirler.<\/p>\n<\/div>\n\n

Daha fazla bilgi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n
\n
\n
\n

The faculty of At\u0131l\u0131m University not only brings the University to the upper levels in the ranking of publications as a Private University, but also continues to intensive scientific and academic studies. On the other hand, they also arrange academic guidence for professional and social development of their students. They fulfill academic guidance based on the regulations orginized by the Universtiy.<\/p>\n\n

Every student at the University has an academic advisor from the beginning until graduation.  The academic advisor creates a file for each of his\/her students. These files documents the course students will select, the attendance of students, enrollment\/admission information, and academic status information, the participation in socio-cultural activities. The academic advisor, arrange meetings in order to help and guide students on predetermined days and times. Student’s academic affairs and other special problems are first declared to department head and  then delivered to the Dean's Office for  solution.<\/p>\n\n

For more information click on the given link<\/p>\n<\/div>\n\n

Directive of Academic Advising<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:03:38 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1