Atılım Üniversitesinde her öğrenciye, öğrenim hayatına başladığından itibaren mezun olana kadar bir akademik danışman belirlenir.Danışman, öğrencisine ait bir dosya oluşturur. Bu dosya içinde öğrencinin seçeceği dersler, devam durumu, kayıt bilgileri ve akademik durumunu gösteren belgeler ile sosyo-kültürel etkinliklere katılım ve izleme bilgileri de bulunmaktadır. Danışman, daha önceden belirlenen gün ve saatlerde, danışmanı olduğu öğrenciyi kabul ederek onun ihtiyaç duyduğu konularda öğrencisine yardımcı olmaya çalışır. Öğrencinin akademik konulardaki ve diğer özel sorunlarını önce bağlı bulunduğu bölüm başkanına ardından da dekanlığına bildirerek çözüme ulaştırmaktadır.

Vakıf Üniversiteleri arasındaki yayın sıralamasında üst seviyelerde bulunan Atılım Üniversitesini bu noktaya getiren öğretim üyelerimiz, bir yandan bilimsel ve akademik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, diğer yandan da öğrencilerimizin mesleki ve sosyal gelişim süreci ile yakından ilgilenmekte ve akademik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedirler.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.