Yüksek öğretim Kurulunca yapılan çalışmalara paralel olarak 2004 yılından bu yana Atılım Üniversitesi’nde Bologna süreci çalışmaları başlamıştır. Öncelikle Üniversitemizce sunulan öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri akademik birimlerimizce belirlenmiş, Üniversitemiz Senatosunun onayından sonra yürürlüğe konulmuştur.

Atılım Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri için Diploma ekleri (DS) hazırlamış, 2013 yılında Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonucunda “Diploma Eki Etiketi” ödülü almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz yükseköğretim diplomasına ek olarak Diploma ekini de öğrencilerine ücretsiz olarak vermeye başlamıştır.

Öğretim programlarımızın “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ve “Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu  ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyi derslerin öğrenme çıktılarının hazırlanması ve bu derslerin iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 24.07.2013 tarih ve 05 Sayılı Senatomuz kararı gereği olarak da Üniversitemiz, tamamen AKTS kredi sistemine geçmiştir.

Bologna Komisyon Üyelerimiz

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Öğrenci Dekanı)

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Turan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu (Kurum Bologna Uzmanı)

Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu (İşletme Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Çılga Resuloğlu (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Hızır (Hukuk Fakültesi)

Öğrenci Konseyi Başkanı veya Konsey Temsilcisi