Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Atılım Üniversitesi’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur.  Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

 

Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür.Atılım Üniversitesinde öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yüküdür.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) ile uyumlu olarak, Atılım Üniversitesinde aşağıdaki AKTS yapıları geçerlidir .

     Lisans ( 4 yıllık lisans derecesi ) programı: 240 AKTS

     Yüksek Lisans Programı: 120 AKTS

     Tezsiz  Yüksek lisans Programı: 90 AKTS

     Doktora  Programı (Normalde 4 yıl) : 240 AKTS

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının(GNO) hesaplanması, öğrencilerin AKTS kredisi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3497 [title_tr] => AKTS Dağılımı [title_en] => ECTS Credit Allocation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Atılım Üniversitesi’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur.  Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

 

Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür.Atılım Üniversitesinde öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yüküdür.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) ile uyumlu olarak, Atılım Üniversitesinde aşağıdaki AKTS yapıları geçerlidir .

     Lisans ( 4 yıllık lisans derecesi ) programı: 240 AKTS

     Yüksek Lisans Programı: 120 AKTS

     Tezsiz  Yüksek lisans Programı: 90 AKTS

     Doktora  Programı (Normalde 4 yıl) : 240 AKTS

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının(GNO) hesaplanması, öğrencilerin AKTS kredisi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

European Credit Transfer System (ECTS) is a student centered credit system based on the workload of the student. It is a value that represents all the studies (theoretical courses, applications, seminars, independent studies, examinations, assignments, etc.) that a student needs to complete in order to be successful in a course.

 

 

ECTS is one of the most important fields of study in the application phase of Bologna Process in Turkey. In recent years, many universities in Turkey intensified their studies for adjusting their credit and grading systems to ECTS principles.

 

 

 

At Atılım University, each course has both local and ECTS credits. The local credit hours of an undergraduate course are composed of all the weekly hours in theoretical courses, plus half the weekly hours in practical, studio, laboratory, and workshop sessions. The courses, which are not included in the Grade Point Average (GPA) as determined by the University Board, are not given any credit hours. Only the weekly theoretical and practical hours of such courses are to be specified.

 

 

 

Following the description of the learning outcomes and competencies for a specific course, ECTS credits are determined according to the exact workload of the student that s/he needs to acquire in order to succeed in the course, in other words, to gain the predefined learning outcomes. For the initial ECTS credit allocation, the instructors have envisioned the students’ average workload in order to be successful. The workload of each course has been checked with students by evaluation questionnaires at the end of each semester.  At Atılım University the minimum ECTS credits for a successful completion of a program per semester (16 weeks including the examination period) is 30 ECTS which is associated with 750-900 hours workload per semester including all the activities of the students (lectures, assignments, projects, midterms, finals etc.)

 

 

Compatible with the European Credit Transfer System (ECTS), Atılım University applies the following ECTS structures:

 

     First cycle (4 year Bachelors degree) program: 240 ECTS

     Second cycle (Master’s degree) program with Thesis: 120 ECTS

     Second cycle (Master’s degree) program without Thesis: 90 ECTS

     Third cycle (PhD) program (Normally 4 years): 240 ECTS

 

 

The calculation of Cumulative Grade Point Average (CGPA) is made according to the local credit and grade of the students. However, both local credits and ECTS credits along with the grades are displayed on the students’ official transcript.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:01:17 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3487] => Array ( [id] => 3487 [title_tr] => Hakkımızda [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => [lft] => 3 [rgt] => 32 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3487 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3497 [title_tr] => AKTS Dağılımı [title_en] => ECTS Credit Allocation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)<\/strong>,<\/strong> ö\u011frenci merkezli, ö\u011frencinin i\u015f yüküne dayal\u0131 bir kredi sistemidir. Ö\u011frencinin bir dersi ba\u015far\u0131yla tamamlayabilmesi için yapmas\u0131 gereken çal\u0131\u015fmalar\u0131n tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çal\u0131\u015fma, s\u0131navlar, ödevler vb.) ifade eden bir de\u011ferdir.<\/p>\n\n

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanmas\u0131 a\u015famas\u0131nda, AKTS en önemli çal\u0131\u015fma alanlar\u0131ndan biridir. Son y\u0131llarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notland\u0131rma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumla\u015ft\u0131rma çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rm\u0131\u015f durumdad\u0131rlar.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur.  Bir dersin yerel kredisi, dersin haftal\u0131k teorik ders saatlerinin tamam\u0131 ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyolar\u0131n haftal\u0131k saatlerinin yar\u0131s\u0131ndan olu\u015fur. Not ortalamalar\u0131na kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 Senato taraf\u0131ndan kabul edilen dersler için kredi saat de\u011feri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftal\u0131k teorik ve uygulamal\u0131 saatleri belirtilir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Her ders için ö\u011frenim ç\u0131kt\u0131lar\u0131n\u0131n belirlenmesinin ard\u0131ndan, ö\u011frencilerin ba\u015far\u0131l\u0131 olabilmesi ve bu ö\u011frenim ç\u0131kt\u0131lar\u0131na ula\u015fabilmeleri gerekli olan i\u015f yükü hesaplanmaktad\u0131r. AKTS kredi da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 için yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalarda, ö\u011frencilerin ba\u015far\u0131l\u0131 olmak için ihtiyaç duyduklar\u0131 i\u015f yükleri ilgili ö\u011fretim görevlileri taraf\u0131ndan öngörülmü\u015ftür. Ö\u011frencilerin i\u015f yükü, her dönem sonunda yap\u0131lan de\u011ferlendirme anketleriyle ölçülmü\u015ftür.At\u0131l\u0131m Üniversitesinde ö\u011frencilerin bir dönemi (s\u0131nav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131 zorunludur. 30 AKTS kredisi, ö\u011frencilerin dönem içerisinde gerçekle\u015ftirdikleri tüm aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara s\u0131nav, final vb.) içine alan 750-900 saat aras\u0131nda bir i\u015f yüküdür.<\/p>\n\n

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) ile uyumlu olarak, At\u0131l\u0131m Üniversitesinde a\u015fa\u011f\u0131daki AKTS yap\u0131lar\u0131 geçerlidir .<\/p>\n\n

     Lisans ( 4 y\u0131ll\u0131k lisans derecesi ) program\u0131: 240 AKTS<\/p>\n\n

     Yüksek Lisans Program\u0131: 120 AKTS<\/p>\n\n

     Tezsiz  Yüksek lisans Program\u0131: 90 AKTS<\/p>\n\n

     Doktora  Program\u0131 (Normalde 4 y\u0131l) : 240 AKTS<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 Genel Not Ortalamas\u0131n\u0131n(GNO) hesaplanmas\u0131, ö\u011frencilerin AKTS kredisi ve notlar\u0131na göre yap\u0131l\u0131r. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notlar\u0131 ö\u011frencilerin transkriptlerinde gösterilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

European Credit Transfer System (ECTS)<\/strong> is a student centered credit system based on the workload of the student. It is a value that represents all the studies (theoretical courses, applications, seminars, independent studies, examinations, assignments, etc.) that a student needs to complete in order to be successful in a course.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ECTS is one of the most important fields of study in the application phase of Bologna Process in Turkey. In recent years, many universities in Turkey intensified their studies for adjusting their credit and grading systems to ECTS principles.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At At\u0131l\u0131m University, each course has both local and ECTS credits. The local credit hours of an undergraduate course are composed of all the weekly hours in theoretical courses, plus half the weekly hours in practical, studio, laboratory, and workshop sessions. The courses, which are not included in the Grade Point Average (GPA) as determined by the University Board, are not given any credit hours. Only the weekly theoretical and practical hours of such courses are to be specified.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Following the description of the learning outcomes and competencies for a specific course, ECTS credits are determined according to the exact workload of the student that s\/he needs to acquire in order to succeed in the course, in other words, to gain the predefined learning outcomes. For the initial ECTS credit allocation, the instructors have envisioned the students’ average workload in order to be successful. The workload of each course has been checked with students by evaluation questionnaires at the end of each semester.  At At\u0131l\u0131m University the minimum ECTS credits for a successful completion of a program per semester (16 weeks including the examination period) is 30 ECTS which is associated with 750-900 hours workload per semester including all the activities of the students (lectures, assignments, projects, midterms, finals etc.)<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Compatible with the European Credit Transfer System (ECTS), At\u0131l\u0131m University applies the following ECTS structures:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     First cycle (4 year Bachelors degree) program: 240 ECTS<\/p>\n\n

     Second cycle (Master’s degree) program with Thesis: 120 ECTS<\/p>\n\n

     Second cycle (Master’s degree) program without Thesis: 90 ECTS<\/p>\n\n

     Third cycle (PhD) program (Normally 4 years): 240 ECTS<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

The calculation of Cumulative Grade Point Average (CGPA) is made according to the local credit and grade of the students. However, both local credits and ECTS credits along with the grades are displayed on the students’ official transcript.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:01:17 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1