Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geliştiren, ufuk açan, bilgi ve birikimlerini yükselten çalışmaların yanı sıra, sunduğu olanaklarla da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan öğrenci toplulukları desteklenmekte, öğrencilerin topluluk faaliyetleriyle farklı alanlarda tecrübe kazanması, akademik ve sosyal gelişimi sağlanmaktadır.

Topluluklar kendi alanlarında bilimsel etkinlikler düzenlediği gibi, sosyal etkinliklerle de üniversitenin kültürel yaşamına da yön vermektedir.  

Üyelik formu için lütfen tıklayınız.