Yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerinin birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle kaynaşmalarına, sağlam ilişkiler kurarak yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmelerine yardımcı olmak, yazılım konusunda çalışma yapan kurum, kuruluşların uygulama ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle, değişen kavram ve bilgilerin üniversite eğitimine zamanında yansıtılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Haberler

Etkinlikler