İletişim alanında düzenlenecek ve katılacak yarışma, konferans, fuar, çalıştay ve benzeri etkinliklerde mesleki bilgi ve becerilerimizi geliştirmenin yanı sıra Atılım Üniversitesinin adını duyurarak alanda tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, atölye çalışmaları gerçekleştirerek çeşitli grafik tasarımları üretmek, bunları sergilemek ve bunları basında duyurmaya çalışmak amaçlanmaktadır.

Haberler

Etkinlikler