Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin günümüz şartlarına uygun ortak bir kültüre, tasarımcı bir ruha sahip bireyler olmalarına yardımcı olmak, Tasarım ve Mimarlık konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşların uygulama ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle, değişen kavram ve bilgilerin üniversite eğitimine zamanında yansıtılabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Haberler

Etkinlikler