Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talebi

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞ ve ETKİNLİK YÖNERGESİ

 • Topluluklar; etkinlik içeriği, amacı ve varsa davetlileri konusunda Akademik Danışman ve Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile mutabık kaldıktan sonra hazırlıklara başlar ve Topluluk Başkanı ile Topluluk Danışmanı imzalı etkinlik formlarını en az İKİ hafta önceden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne vermesi gerekmektedir.
 • Etkinlik duyuruları, Etkinlik Talebinin Rektörlük Makamınca onaylanmasının ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yapılır.
 • Öğrenci topluluklarının hazırladığı etkinlik duyuru ve afişlerinde Atılım Üniversitesi logosu afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Etkinliğe destek veren resmi bir kurum varsa logosu sağ üst köşeye Atılım Üniversitesi logosunun karşısına yerleştirilir. Etkinliğe destek veren, sponsor olan Firmaların logoları ise afişin altında yer almalıdır. Afişlerde etkinliği düzenleyen topluluğun adı, Atılım Üniversitesi logosunun karşısında olmamak üzere mutlaka bulunmalıdır. Afiş üzerinde herhangi bir siyasi görüşü çağrıştıracak sembol, işaret, kısaltma, logo kullanılamayacağı gibi, herhangi bir partinin de adı, sembolü, kısaltma ve logosu bulunmayacaktır.
 • Toplulukların ortak kullanım alanlarında ve varsa odalarında herhangi bir siyasi görüşü çağrıştıracak sembol, işaret, kısaltma, bayrak ve logo bulundurulamayacağı gibi, herhangi bir partinin de sembolü, bayrağı, logosu bulunmayacaktır.
 • Toplulukların yurt içi veya yurt dışında bir etkinliğe katılmak istemeleri durumunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluştan alınacak resmi davet yazısının ve katılım dilekçesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. Davetli olarak gerçekleşecek katılımların masrafları talep eden topluluğun bütçesi oranında karşılanacaktır.   
 • Alkollü içecek ve sigara firmaları ile herhangi bir siyasi görüşün temsilcisi olan kuruluşlar dışında sponsorluk alınabilecek firmalar/kuruluşlar konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Toplulukların sponsorluk protokollerini, etkinlikten önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Üniversite dışı yazışmalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.
 • Etkinlikler ve diğer topluluk çalışmalarına ait tüm giderler, eğitim dönemi başında topluluklara tahsis edilen bütçeden karşılanmaktadır. Bütçe dağılımı Toplulukların etkinlik planlarına göre dönem başlarında yapılmakta olup, plan dışı etkinliklere ait giderler karşılanamayacaktır.
 • Etkinlik kapsamında yapılan harcamalara ait fiş/fatura gibi belgeler, etkinlik bitiminde Müdürlüğe ibraz edilerek, en geç bir ay içinde tahsil edilmelidir. Aynı firmaya ait aynı tarihli fiş/fatura numaraları ardışık olmamalıdır.
 • Etkinlikler için talep edilen çiçek, plaket, belge, sertifika vb. materyalin bedeli harcama evrakı karşılığında topluluğun bütçesinden karşılanır.
 • Teknik Geziler akademik bölümler tarafından yapılabileceğinden, bu konuda Müdürlüğün planlama ve harcama yapma yetkisi bulunmamaktadır.
 • Topluluk etkinliklerine davet edilen konukların yol masrafları topluluğun bütçesinden karşılanmaktadır. Davet edilen konuklar yol masrafını önce kendileri öderler. Müdürlüğe teslim edilen bilet bedeli daha sonra davetlinin beyan ettiği banka hesap numarasına havale edilir.
 • Toplulukların düzenleyeceği etkinlikler için basılan bilet/davetiyeler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından damgalanır ve bilet/davetiye sayısı tutanakla belirlenir.
 • Bir yıl boyunca etkinlik yapmayan Topluluğa ikinci yılında özel bütçe tahsisi yapılamayacak olup, iki yıl üst üste etkinlik yapmayan topluluk kapatılacaktır. Başkan ve/veya Yönetim Kurulu mezuniyet vb. nedenlerle boşalan topluluk Yönetmelikte belirlenen süreler için Genel Kurulu toplayarak yeni yönetimi seçmelidir. Yönetimi belirlenmemiş topluluklara bütçe tahsis edilemeyeceği gibi, etkinlik talepleri de kabul edilemeyecektir.

 

Formlar