Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü, temsil etmek ve tanıtımını yapmak, üyelerin eğitimlerine, açacağı kurslar, seminerler ve yapılan faaliyetler yoluyla rehber ve destek olmak, üyelerinin mezun olmadan öncesi ve sonrası bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birbirleri arasında maddi ve manevi yardımlarında aracı olmak amacıyla kurulmuştur.

Haberler

Etkinlikler