İnsanlara turizmi sevdirmek, öğrencilere turizm çeşitlerri hakkında bilgilerini arttırmak, öğrencilere turizm faaliyetlerini tanıtmak, Türkiye’de doğru üretici ve tüketici turizm bilinci oluşturmak, turizmde tüketici hakları hakkında insanları bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Kulübün faaliyetleri; teorik ve pratik eğitimler yapmak, her türlü turizm faaliyetlerini organize etmek, turizmle ilgili konferans, sunum ve çeşitli etkinlikler yapmak, gerekli durumlarda okul içinde stantlar kurarak faaliyetlerde bulunmak.

Haberler

Etkinlikler