Öğrencilerin belirli bir konu üzerine tartışma veya araştırma yapmasını sağlamak, üniversitemizin ve diğer üniversitelerin ilgili bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarıyla disiplinler arası iletişimi arttırmak, takım çalışmasına uyum sağlamak, öğrencinin kişisel gelişimini sağlamak amaçlanmaktadır.

Haberler

Etkinlikler