Atılım Üniversitesi öğrencileri ve mezunları ile iş hayatına atılmış ve farklı sektörlerde çalışan kişiler arasında iletişim ağı kurulmasını sağlamak, öğrenciler için staj ve iş havuzu oluşturmak, öğrencilerde kariyer planlama bilincini yerleştirmek ve sürekliliği sağlamak amaçlanmıştır.

Haberler

Etkinlikler