Kimya bilimini sevdirmek, üniversiteler arası iletişimi arttırmak, öğrencilere kimya sanayini tanıtmak, teknik geziler, söyleşiler, çalıştaylar düzenlemek, çevre bilincine sahip kimya bilincine sahip kimya bilgisi vermek amaçlanmıştır.

Haberler

Etkinlikler