ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (tezsiz) yüksek lisans programı, öğrencilerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde hem teorik hem de metodolojik bilgi ve becerilerle donanmış olarak mezun olmasını amaçlar. Öğrenciler bilimsel bir yaklaşımla sorun çözme, sentez yapma ve karşılaştırmalı siyasal analiz yapma beceresine sahip olmak için eğitim görürler.