ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları 3 0 3 5
KAM503 Siyaset Kuramı 3 0 3 5
KAM598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-KAM-T-AE1FA1 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-AE1FA2 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-AE1FA3 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-AE1FA4 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-AE1FA5 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-AE1FA6 Alan Seçmelii 0 0 3 5
SBE-KAM-T-GE1FA7 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-T-GE1FA8 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 30 90

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 5
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları 3 0 3 5
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi 3 0 3 5
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce 3 0 3 5
KAM516 Bilim Felsefesi 3 0 3 5
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları 3 0 3 5
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3 5
KAM531 Kamu Etiği 3 0 3 5
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı 3 0 3 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite 3 0 3 5
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset 3 0 3 5
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 3 0 3 5
KAM536 Sanat ve Siyaset 3 0 3 5
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler 3 0 3 5
KAM511 Liderlik ve Yönetim 3 0 3 5
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
KAM514 İslam ve Demokrasi 3 0 3 5
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 3 5
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri 3 0 3 5
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri 3 0 3 5
KAM526 Yargı ve Siyaset 3 0 3 5
KAM528 İdare Hukuku 3 0 3 5
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları 3 0 3 5
KAM530 Kamu Örgütlenmesi 3 0 3 5
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe 3 0 3 5
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış 3 0 3 5
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 3 0 3 5
KAM535 Bölgesel Kalkınma 3 0 3 5
HIR505 Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya 3 0 3 5
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı 3 0 3 5
AB502 Avrupa Birliği Genişleme Süreci 3 0 3 5
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi 3 0 3 5
AB504 Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası 3 0 3 5
AB505 Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi 3 0 3 5
AB507 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 5
AB508 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
AB511 Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası 3 0 3 5
AB512 Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar 3 0 3 5
AB522 AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler 3 0 3 5
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 0 3 5
UI502 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
UI503 Dünden Bugüne Diplomasi 3 0 3 5
UI504 Siyasi Tarih 3 0 3 5
UI506 Dünden Bugüne Ortadoğu 3 0 3 5
UI507 Uluslararası Hukuk 3 0 3 5
UI508 Türk Dış Politikası 3 0 3 5
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar 3 0 3 5
UI510 Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya 3 0 3 5
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin 3 0 3 5
UI512 Amerikan Dış Politikası 3 0 3 5
UI515 Avrupa Birliği 3 0 3 5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
TUR512 Alternatif Turizm 3 0 3 5
TUR514 Seyahat İşletmeciliği 3 0 3 5
YER504 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 0 0 3 5
YER513 Yerel Yönetimler ve Çevre 3 0 3 5
YER514 Bölgesel Kalkınma 3 0 3 5
YER503 Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Örgütlenme 3 0 3 5
UI514 Enerji Jeopolitiği 3 0 3 5
Toplam 201 0 204 340