ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3
KAM501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları 5 1 1
KAM503 Siyaset Kuramı 5 1 1
KAM598 Dönem Projesi 5 5 5
Alan Seçmelii - - -
Alan Seçmelii - - -
Alan Seçmelii - - -
Alan Seçmelii - - -
Alan Seçmelii - - -
Alan Seçmelii - - -
Alan Dışı Seçmeli - - -
Alan Dışı Seçmeli - - -

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 5 3 5
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları 3 5 1
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi 3 5 1
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar 5 1 1
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce 5 1 1
KAM516 Bilim Felsefesi 5 1 1
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları 3 5 1
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 1 5
KAM531 Kamu Etiği 3 3 1
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı 3 5 1
ISL555 Araştırma Yöntemleri 1 1 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 5 1
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 5 1 1
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite 5 3 1
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset 3 4 1
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 5 5 1
KAM536 Sanat ve Siyaset 5 1 1
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler - - -
KAM511 Liderlik ve Yönetim - - -
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği - - -
KAM514 İslam ve Demokrasi - - -
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması - - -
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri - - -
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri - - -
KAM526 Yargı ve Siyaset - - -
KAM528 İdare Hukuku - - -
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları - - -
KAM530 Kamu Örgütlenmesi - - -
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe - - -
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış - - -
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme - - -
KAM535 Bölgesel Kalkınma - - -
HIR505 Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya - - -
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı - - -
AB502 Avrupa Birliği Genişleme Süreci - - -
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi - - -
AB504 Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası - - -
AB505 Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi - - -
AB507 Türkiye-AB İlişkileri - - -
AB508 Avrupa Birliği Hukuku - - -
AB511 Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası - - -
AB512 Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar - - -
AB522 AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler - - -
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi - - -
UI502 Uluslararası Örgütler - - -
UI503 Dünden Bugüne Diplomasi - - -
UI504 Siyasi Tarih - - -
UI506 Dünden Bugüne Ortadoğu - - -
UI507 Uluslararası Hukuk - - -
UI508 Türk Dış Politikası - - -
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar - - -
UI510 Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya - - -
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin - - -
UI512 Amerikan Dış Politikası - - -
UI515 Avrupa Birliği - - -
ISL501 Çağdaş İşletmecilik - - -
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - -
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik - - -
ISLE503 Ekonomi Teorisi - - -
ISLE505 Örgüt Teorisi - - -
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - -
TUR512 Alternatif Turizm - - -
TUR514 Seyahat İşletmeciliği - - -
YER504 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme - - -
YER513 Yerel Yönetimler ve Çevre - - -
YER514 Bölgesel Kalkınma - - -
YER503 Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Örgütlenme - - -
UI514 Enerji Jeopolitiği - - -