ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3
KAM501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları 5 1 1
KAM503 Siyaset Kuramı 5 1 1
KAM598 Dönem Projesi 5 5 5
Alan Seçmeli - - -
Alan Seçmeli - - -
Alan Seçmeli - - -
Alan Seçmeli - - -
Alan Seçmeli - - -
Alan Seçmeli - - -
Alan Dışı Seçmeli - - -
Alan Dışı Seçmeli - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 5 3 5
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları 3 5 1
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi 3 5 1
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar 5 1 1
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce 5 1 1
KAM516 Bilim Felsefesi 5 1 1
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları 3 5 1
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 1 5
KAM531 Kamu Etiği 3 3 1
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı 3 5 1
ISL555 Araştırma Yöntemleri 1 1 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 5 1
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 5 1 1
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite 5 3 1
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset 3 4 1
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 5 5 1
KAM536 Sanat ve Siyaset 5 1 1
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler - - -
KAM511 Liderlik ve Yönetim - - -
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği - - -
KAM514 İslam ve Demokrasi - - -
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması - - -
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri - - -
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri - - -
KAM526 Yargı ve Siyaset - - -
KAM528 İdare Hukuku - - -
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları - - -
KAM530 Kamu Örgütlenmesi - - -
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe - - -
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış - - -
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme - - -
KAM535 Bölgesel Kalkınma - - -