AKTS - Dönem Projesi

Dönem Projesi (KAM598) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dönem Projesi KAM598 0 0 0 0 40
Ön Koşul Ders(ler)i
Ders yükünün tamamlanması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
  • Yrd. Doç. Dr. Asuman Özgür Keysan
  • Yrd. Doç. Dr. Korhan Mühürcüoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Danışmanının tavsiyeleri doğrultusunda Siyaset Bilimi alanında bir konuda bilimsel bir araştırma projesi planlamak, yazmak ve yürütmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili alanda teorik bilgi birikimini artırır ve analitik olarak analiz yapma becerisi geliştirir.
  • Veri toplama ve analizi becerisi geliştirir.
  • Belli bir zaman diliminde araştırma projesi tasarlayıp, yürütür, bitirir ve sunar.
Dersin İçeriği Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Danışmanla toplantı
2 Danışmanla toplantı; proje konusu, metodoloji, veri kaynakları
3 Danışmanla toplantı; proje konusu, metodoloji, veri kaynakları
4 Literatür taraması ve özeti
5 Literatür taraması ve özeti
6 Literatür taraması ve özeti
7 Literatür taraması ve özeti
8 Veri seti toplama ve analizi
9 Veri seti toplama ve analizi
10 Veri seti toplama ve analizi
11 Veri seti toplama ve analizi
12 Danışmanla toplantı, bulguların değerlendirilmesi
13 Danışmanla toplantı; genel değerlendirme ve geri bildirim
14 Dönem projesi sunumu için hazırlık
15 Dönem projesi sunumu

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Proje danışmanının tavsiyeleriyle belirlenir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 3 45
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 40 600
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 50 200
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 100 100
Toplam İş Yükü 1015