ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3
Beceriler 1 - Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında edindiği kuramsal ve teorik bilgiyi yetkinlikle kullanabilir. X
Bilgi 2 - Kamu yönetimi ve siyaset bilimi disiplinlerinde uzmanlık geliştirmiştir. X X X
2 - Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarını diğer disiplinlerle bağdaştırabilir. X
Öğrenme Yetkinliği 2 - Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendisini yönlendirebilir. X