ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (tezsiz) yüksek lisans programı toplam 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 11 dersten oluşur. Bu derslerin üçü (KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları, KAM 503 Siyaset Kuramı ve KAM 598 Dönem Projesi) zorunlu derslerdir. KAM 598 Dönem Projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla 2 ders alarak Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Öğrencinin programı tamamlayarak mezun olabilmesi için 4.00 üzerinden min. 2.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.