ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

 

Yönetmeliğe http://sbe.atilim.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. (Yönetmelik ve Yönergeler sekmesinden.)