AKTS - Örgüt Teorisi

Örgüt Teorisi (ISLE505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Teorisi ISLE505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere örgütler ve örgüt teorisi hakkında bilgi vermektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütler ve örgüt kuramına ilişkin bilgi edinmek
  • Örgüt yapısının temel kavramlarını öğrenmek
  • Örgütsel çevrenin etkisini anlamak
  • Teknolojinin karar verme ve kontrol süreçlerine etkisini anlamak
Dersin İçeriği Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Örgüt ve Örgüt Teorisi Bölüm 1
3 Strateji, örgütsel etkililik ve tasarım Bölüm 2
4 Örgütsel Yapının Temelleri Bölüm 3
5 Dış Çevre Bölüm 4
6 Örgütlerarası İlişkiler Bölüm 5
7 Küresel Örgüt Tasarımı Bölüm 6
8 Ara Sınav
9 Üretim ve Hizmet Teknolojileri Bölüm 7
10 Bilgi ve Kontrol Teknolojileri Bölüm 8
11 Örgüt büyüklüğü, yaşam döngüsü ve düşüş Bölüm 9
12 Örgüt Kültürü ve Etik değerler Bölüm 10
13 Örgütsel Yenilik ve Değişim Bölüm 11
14 Örgütsel Karar verme süreçleri Bölüm 12
15 Çatışma, güç ve politika Bölüm 13

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Daft,R.Organization Theory and Design

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 120