BİR DÜŞÜN YOLCULUĞU

Ankara: 2023.

247 p. ; 24 cm. 

(Atılım University Publications; no:72)

PN86 .M46 2023

ISBN: 978-975-6707-69-2

FİYAT: 75 TL

KİTAP SATIŞ: 

Aysel Tetik

0(312) 586 81 00

E-Posta : aysel.tetik@atilim.edu.tr

İÇİNDEKİLER

Önsöz ................................................................................................................................. ...........1
Zaman Aşımına Uğramamış Şiir: Metafizik Şiir .................................................................. 13
Laforgue, Baudelaire, T.S. Eliot ve Modemist Şiirin Öyküsü .............................................. 25
Lawrence Durrell'ın Kıbrıs'ın Acı Limonları Kültürel Çözümleme Örneği ........................ 35
Üniversitelerde Yeni Bir Araştırma Alanı: "Medya Araştırmaları" ...................................... 53
Sanatta ve Edebiyatta Postmodemizm ................................................................................ 61
Sanat'ta Modemizm'den Postmodemizm'e: Kuramsal bir Tartışma ............................... 75
Üç Kadın Öykücü ve Üç Dil (Tomris Uyar, Nazlı Eray ve Erendiz Atasü 'nün Öykülerinin

"Ecriture Feminine" Kadın Biçem 'i Açısından İncelenmesi) ............................................... 81
"Centilmen Eleştirmenler ve Bayan Yazarlar"dan Feminist Eleştiriye ............................... 93
Şiir Çevirisinde "Çevirilmezlik" Sorunu .................................................................................. 105
Eleştiri Dünyasında Bir Gezinti (Yeni Eleştiri - Yapısalcılık; Yapısalcılık Sonrası) ........... 111
Thomas Hardy ve "Tess"in Öyküsü: Bir İnceleme ............................................................... 123
Sanatta Biçimle Öz İlişkisi ve Bir İnceleme .......................................................................... 133
Hugo; Ölüm Üzerine İki Şiir ve İngiliz Romantikleri ile Bir Karşılaştırma ......................... 141
Roman' da Kurumlaşmış Biçimin Yıkılışı ve Yenilikçi "Avant-Garde" Görüş .................... 149
Adalet Ağaoğlu: "Yazsonu"nun Düşündürdükleri ................................................................. 155
Amerika' da Alabalık Avı ve Yeni Bir Yazın Akımının Getirdikleri ........................................ 167
Çağdaş Roman ve Yeni Yaklaşımlar : David Lodge, Doris Lessing, Norman Mailer ..... 179

İngiliz Yazınında Yeni Gerçekçilik Akımı (1930-1940) ve George Orwell ......................... 189
Virginia Woolfve Mrs. Dalloway'de Bilinç Akımı Yönetiminin Başarısı ............................. 201
Feminist Tartışmalar ve Üç Roman: Villette, Wide Saragossa Sea, Wise Children ...... 213
Erendiz Atasü Romancılığı: Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye
Bir Bakış ...................................................................................................................................... 225
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanının İngilizce Çevirisi
Önsöz'ü ve Türk Modemizmi Eleştirisine Bir Cevap ........................................................... 239

1516975151-differential_2.jpg

Ordinary Differential Equations : Problem Book With Solutions ; Rajeh Eid.

Ankara: 2005.

128 p. ; 30 cm. 

(Atılım University Publications; 16. Faculty of Arts & Science; 3)

QA 372 EID 2005

ISBN: 9756707143

FİYAT: 15 TL

İÇİNDEKİLER

1. First order ordinary differential equations

2.  Higher  order linear ordinary differential equations

3. Series solutions of second order linear ordinary differential equations including legendre and bessel equations

4. The leplace transform

5. Systems of linear ordinary differential equations.