President's Office

1516975677-doc20140516202729_001.jpg

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2013. 

2. baskı. Ankara: Atilim University, 2014.

152 p. 29,7 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 53”

ISBN 978-975-6707-48-7

Table of Contents
 
1.Atılım Üniversitesi'nde Araştırma
   Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Birimleri.
 
2.Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Programları
 
4.Atılım Üniversitesi'nde Dış Destekli Projeler
   Atılım Üniversitesi'nde Yürütülen Sanayi Destekli Danışmanlık Projeleri
   Araştırma, Uygulama ve Hizmet Merkezleri
 
5.Sayılarla Atılım Üniversitesi Projeleri
 
6.Vakıf Üniversiteleri Arasında Bilimsel Yayın Performanslarına Göre Atılım Üniversitesi'nin Konumu (2005-2012)
   Çeşitli Üniversite Sıralamalarında Atılım Üniversitesi'nin Konumu 

 

1516975840-prjkitap.JPG

e-book

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2012. 

Ankara: Atilim University, 2013.

144 p. 24 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 50”

ISBN 978-975-6707-40-1

 

Click for PDF version


 

1516976179-Clipboard03.jpg

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

Price: 30 TL

 

Table of Contents

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır. 


 

1516976203-a_seren.jpg

Uzaktan Eğitimde Ders Notu Yazma İlkeleri. A. Aziz Şeren, Hayrettin İvgin.

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2010.  

136 p. ; 20 cm.

LC 5808 .T9 ŞER 2010

ISBN: 9789756707258

Price: 15 TL


 

1516976342-2023vizyon3.jpg

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi : Sorunlar Öneriler ve Çözümler (16-17 Nisan 2009: Ankara, Türkiye). Ed.  Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2009.

366 p. ; ill. : 28 cm.

LB 2353 .T9 TÜR 2009

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 31)

ISBN: 9789756707241

Price: 25 TL

 

Table of Contents

1. Gelecekte ÖSS'ye alternatif olabilecek sistemler

2. Lise mezunlarının yeterlikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS

3. Üniversiteye giriş sisteminin geleceği, yeni açılımlar ve sistemde dershanelerin yeri

4. Türkiye’nin 2023 vizyonunda nasıl bir üniversiteye giriş sistemi? Türkiye neyi değiştirmeli?

5. MEB - ortaöğretim - YÖK - iş dünyası ilişkileri ve 2023 vizyonunda Türkiye'nin insan gücü ihtiyacının karşılanması

6. ÖSS sistemi, üniversitelerde öğrenci olanakları, beklentiler ve öğrenci profili 

7. Yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman

8. Yükseköğretime yeni bakış açısı ve 2023 vizyonu (beklentiler - hedefler - gelecek senaryoları) 

9. Kapanış paneli

 

16–17 Nisan 2009 tarihinde Atılım Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi konulu kongrede yer alan konuşmacılarımızın sunumlarını içeren bu kitap bizlere gelecekte ÖSS’ye alternatif olabilecek sistemler, lise mezunlarının yeterlilikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman ve daha birçok konuda bilgi vermektedir. 


 

1516976410-2023vizyon.jpg

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri (3-4 Nisan 2008: Ankara, Türkiye). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2008.

463 p. ; ill., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2008

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 28)

ISBN: 9789756707227

Price: 25 TL

Table of Contents

1. Yükseköğretimde Gelişmeler, Vakıf Üniversiteleri ve Siyaset

2. Vakıf Üniversiteleri ve İnovasyon

3. Yükseköğretim ve Vakıf Üniversiteleri Potansiyeli

4. Vakıf Üniversiteleri, Kurumsallaşma ve Yönetim

5.  Vakıf Üniversiteleri ve Yeni Açılımlar

6. Vakıf Üniversiteleri, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler ve Akreditasyon

7. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Karşılaştırmalar ve Zorluklar

8. Vakıf Üniversiteleri – YÖK İlişkileri ve 2023 Vizyonu

9. Vakıf Üniversiteleri, Uygulamalarve Mali Sorunlar

10. Değerlendirme Paneli.


 

1516976481-2023.jpg

Türkiye' de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kasım 2006 : Ankara, Turkey). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan. 

Ankara: 2007.

244 p. ; ill., grap., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 24)

ISBN: 9789756707166

Price: 15 TL

 

Table of Contents


1. Sunuş : Prof. Dr. İsmail Bircan
2. Hoşgeldiniz Konuşması : Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
3. Açılış Konuşması : Prof. Dr. İlhan Tekeli
4. I. Oturum : Türk Yükseköğretim Modeli ve Yeni Açılımlar

 • Prof. Dr. Nusret Aras
 • Prof. Dr. İzzettin Önder
 • Prof. Dr. Canan Çilingir
 • Prof. Dr. Kadir Erdin
 • Prof. Dr. Halil Ülker
 • Prof. Dr. Aydın Uğur

5. II. Oturum : Yüksek Öğretimin Önünde Yığılma ve Gençliğin Durum

 • Prof. Dr. Süha Sevük
 • Prof. Dr. Atilla Aşkar
 • Prof. Dr. Ali Baykal
 • Prof. Dr. Fevzi Uluğ

6. III. Oturum : Yükseköğretimde Performans, Kalite ve Akreditasyon

 • Prof. Dr. Hasan Kazdağlı
 • Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek
 • Prof. Dr. Şener Oktik
 • Prof. Dr. Mehmet Durman
 • Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

7. IV. Oturum : Akademik İnsangücü Yetiştirme ve İstihdam

 • Prof. Dr. İsmail Bircan
 • Prof. Dr. Necla Kurul Tural
 • Doç. Dr. Soner Yıldırım

8. V. Oturum: Bugünü ve Geleceği İle Vakıf Yükseköğretim Kurumları

 • Prof. Dr. Ayhan Tan
 • Prof. Dr. Necdet Tekin
 • Prof. Dr. Mesut Ayan
 • Ali Doğan Ünlü

9. Panel : AB Sürecinde Yükseköğretimin Vizyonu

 • Prof. Dr. Engin Ataç
 • Prof. Dr. Burhan Şenatalar
 • Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
 • Prof. Dr. Osman Çoşkunoğlu
 • Doç. Dr. İlhan Dülger
 • Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu

 

1516976558-halk_siiri.jpg

1900' den 2000' e Halk Şiiri. Bekir Karadeniz. 

Ankara: 2007.

733 p. ; 24 cm.

PL 234 KAR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 26)

ISBN: 9789756707173

Price: 25 TL

 

Table of Contents

1. Önsöz

2. Giriş

3. Şairler-Şiirler

4. Adlar Dizini

5. Şiir Adları Dizini

6. İlk Dize Dizini

7. Sözlük

8. Kaynakça

..Geleneksel müziğin ve şiirin köklü olarak incelenmesi ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bunun birden çok öneminden söz etmek olası. Öncelikle yeni kuşaklara, doğru aktarılabilmesi için araştırmaların sürekli güncel verilerle yenilenmesi gerekmektedir. Bugüne dek ortaya çıkmayana ama kesinlikle yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu geleneğin mutlaka gizli kalmış yanlarının olduğu düşünüldüğünde, her an önemli ve daha temel bilgilere, kaynaklara ulaşmak olabilir.
Halk edebiyatına ilişkin araştırmalar, temelde sözlü geleneğe dayandığından durağan olmayıp sürekli değişime uğrayan ama bu yolla da zenginleşen bir yapıyı barındırmaktadır içinde. Her ne kadar değişme,, olumdu değil de bozulma, tahrif olma boyutlarına ulaşma tehlikesini içinde taşısa bile, çok yönlülük ve zenginleşme boyutunda bakıldığında daha farklı belirlenebilir.
Güncelliğin bir başka önemiyse, genelde folklorik değerlerin, özelde de birçok şiirin, türkü sözünün yanlış öğrenilmesi ve aktarılmasının önüne geçilmesi anlamında ortaya çıkmaktadır. İnsanların elinde bulunabilecek sağlam başvuru kaynakları süreç içinde doğru bilgilerin yerleşmesini sağlayacaktır...Yalçın Zaim


 

1516976647-spor1.jpg

Türkiye' de Sporcuların Vergilendirilmesi. M. Cüneyt Yatkın.

Ankara: 2006.

104 p. ; 28 cm.

 KKX 3591 .P75  YAT 2006

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 23)

ISBN: 9756707151

Price: 10 TL

 

Table of Contents

1. Türk Spor Teşkilatı ve sporcular

 1. Spor terimi
 2. Türk Spor Teşkilatı
 3. Türk Spor Teşkilatı' nı oluşturan unsurlar

2. Türkiye' de sporcuların sınıflandırılması

 1. Genel açıklama
 2. Türkiye' de sporcuların muhtelif yönlerden sınıflandırılması

3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesi

 1. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde mükellefiyet
 2. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde konu
 3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilme işlemi

 

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sporcuları da kapsayacak şekilde Türk spor teşkilatı bulunmaktadır. İkinci bölümde; sporcuların vergilendirilmesi konusunun kavranmasına etkisi olduğu düşünülerek , sporcular çeşitli yönlerden sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi, Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde bu gelirlerin vergilendirilmesi incelenmiştir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3192 [title_tr] => Rektörlük [title_en] => President's Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3358230 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) [caption] => 1516975677-doc20140516202729_001.jpg [width] => 4960px [height] => 7014px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2013. 

2. baskı. Ankara: Atilim University, 2014.

152 p. 29,7 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 53”

ISBN 978-975-6707-48-7

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
İÇİNDEKİLER
 
1.Atılım Üniversitesi'nde Araştırma
   Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Birimleri.
 
2.Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Programları
 
4.Atılım Üniversitesi'nde Dış Destekli Projeler
   Atılım Üniversitesi'nde Yürütülen Sanayi Destekli Danışmanlık Projeleri
   Araştırma, Uygulama ve Hizmet Merkezleri
 
5.Sayılarla Atılım Üniversitesi Projeleri
 
6.Vakıf Üniversiteleri Arasında Bilimsel Yayın Performanslarına Göre Atılım Üniversitesi'nin Konumu (2005-2012)
   Çeşitli Üniversite Sıralamalarında Atılım Üniversitesi'nin Konumu 
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [2] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 101560 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) [caption] => 1516975840-prjkitap.JPG [width] => 849px [height] => 1200px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

e-book

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2012. 

Ankara: Atilim University, 2013.

144 p. 24 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 50”

ISBN 978-975-6707-40-1

 

PDF versiyonu için tıklayınız

) ) ) [6] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 65924 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) [caption] => 1516976179-Clipboard03.jpg [width] => 390px [height] => 581px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

FİYAT: 30 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır. 

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [10] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6910 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) [caption] => 1516976203-a_seren.jpg [width] => 100px [height] => 151px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Uzaktan Eğitimde Ders Notu Yazma İlkeleri. A. Aziz Şeren, Hayrettin İvgin.

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2010.  

136 p. ; 20 cm.

LC 5808 .T9 ŞER 2010

ISBN: 9789756707258

FİYAT: 15 TL.

) ) ) [14] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [15] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [16] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6901 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) [caption] => 1516976342-2023vizyon3.jpg [width] => 100px [height] => 144px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [17] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi : Sorunlar Öneriler ve Çözümler (16-17 Nisan 2009: Ankara, Türkiye). Ed.  Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2009.

366 p. ; ill. : 28 cm.

LB 2353 .T9 TÜR 2009

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 31)

ISBN: 9789756707241

FİYAT: 25 TL.

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Gelecekte ÖSS'ye alternatif olabilecek sistemler

2. Lise mezunlarının yeterlikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS

3. Üniversiteye giriş sisteminin geleceği, yeni açılımlar ve sistemde dershanelerin yeri

4. Türkiye’nin 2023 vizyonunda nasıl bir üniversiteye giriş sistemi? Türkiye neyi değiştirmeli?

5. MEB - ortaöğretim - YÖK - iş dünyası ilişkileri ve 2023 vizyonunda Türkiye'nin insan gücü ihtiyacının karşılanması

6. ÖSS sistemi, üniversitelerde öğrenci olanakları, beklentiler ve öğrenci profili 

7. Yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman

8. Yükseköğretime yeni bakış açısı ve 2023 vizyonu (beklentiler - hedefler - gelecek senaryoları) 

9. Kapanış paneli

 

16–17 Nisan 2009 tarihinde Atılım Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi konulu kongrede yer alan konuşmacılarımızın sunumlarını içeren bu kitap bizlere gelecekte ÖSS’ye alternatif olabilecek sistemler, lise mezunlarının yeterlilikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman ve daha birçok konuda bilgi vermektedir. 

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [18] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [19] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [20] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 8656 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) [caption] => 1516976410-2023vizyon.jpg [width] => 183px [height] => 265px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [21] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri (3-4 Nisan 2008: Ankara, Türkiye). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2008.

463 p. ; ill., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2008

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 28)

ISBN: 9789756707227

FİYAT: 25 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Yükseköğretimde Gelişmeler, Vakıf Üniversiteleri ve Siyaset

2. Vakıf Üniversiteleri ve İnovasyon

3. Yükseköğretim ve Vakıf Üniversiteleri Potansiyeli

4. Vakıf Üniversiteleri, Kurumsallaşma ve Yönetim

5.  Vakıf Üniversiteleri ve Yeni Açılımlar

6. Vakıf Üniversiteleri, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler ve Akreditasyon

7. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Karşılaştırmalar ve Zorluklar

8. Vakıf Üniversiteleri – YÖK İlişkileri ve 2023 Vizyonu

9. Vakıf Üniversiteleri, Uygulamalarve Mali Sorunlar

10. Değerlendirme Paneli.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [22] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [23] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [24] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5119 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) [caption] => 1516976481-2023.jpg [width] => 100px [height] => 143px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [25] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kasım 2006 : Ankara, Turkey). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan. 

Ankara: 2007.

244 p. ; ill., grap., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 24)

ISBN: 9789756707166

FİYAT: 15 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER:


1. Sunuş : Prof. Dr. İsmail Bircan
2. Hoşgeldiniz Konuşması : Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
3. Açılış Konuşması : Prof. Dr. İlhan Tekeli
4. I. Oturum : Türk Yükseköğretim Modeli ve Yeni Açılımlar

 • Prof. Dr. Nusret Aras
 • Prof. Dr. İzzettin Önder
 • Prof. Dr. Canan Çilingir
 • Prof. Dr. Kadir Erdin
 • Prof. Dr. Halil Ülker
 • Prof. Dr. Aydın Uğur

5. II. Oturum : Yüksek Öğretimin Önünde Yığılma ve Gençliğin Durum

 • Prof. Dr. Süha Sevük
 • Prof. Dr. Atilla Aşkar
 • Prof. Dr. Ali Baykal
 • Prof. Dr. Fevzi Uluğ

6. III. Oturum : Yükseköğretimde Performans, Kalite ve Akreditasyon

 • Prof. Dr. Hasan Kazdağlı
 • Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek
 • Prof. Dr. Şener Oktik
 • Prof. Dr. Mehmet Durman
 • Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

7. IV. Oturum : Akademik İnsangücü Yetiştirme ve İstihdam

 • Prof. Dr. İsmail Bircan
 • Prof. Dr. Necla Kurul Tural
 • Doç. Dr. Soner Yıldırım

8. V. Oturum: Bugünü ve Geleceği İle Vakıf Yükseköğretim Kurumları

 • Prof. Dr. Ayhan Tan
 • Prof. Dr. Necdet Tekin
 • Prof. Dr. Mesut Ayan
 • Ali Doğan Ünlü

9. Panel : AB Sürecinde Yükseköğretimin Vizyonu

 • Prof. Dr. Engin Ataç
 • Prof. Dr. Burhan Şenatalar
 • Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
 • Prof. Dr. Osman Çoşkunoğlu
 • Doç. Dr. İlhan Dülger
 • Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [26] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [27] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [28] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6166 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) [caption] => 1516976558-halk_siiri.jpg [width] => 100px [height] => 150px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [29] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

1900' den 2000' e Halk Şiiri. Bekir Karadeniz. 

Ankara: 2007.

733 p. ; 24 cm.

PL 234 KAR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 26)

ISBN: 9789756707173

FİYAT: 25 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Önsöz

2. Giriş

3. Şairler-Şiirler

4. Adlar Dizini

5. Şiir Adları Dizini

6. İlk Dize Dizini

7. Sözlük

8. Kaynakça

..Geleneksel müziğin ve şiirin köklü olarak incelenmesi ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bunun birden çok öneminden söz etmek olası. Öncelikle yeni kuşaklara, doğru aktarılabilmesi için araştırmaların sürekli güncel verilerle yenilenmesi gerekmektedir. Bugüne dek ortaya çıkmayana ama kesinlikle yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu geleneğin mutlaka gizli kalmış yanlarının olduğu düşünüldüğünde, her an önemli ve daha temel bilgilere, kaynaklara ulaşmak olabilir.
Halk edebiyatına ilişkin araştırmalar, temelde sözlü geleneğe dayandığından durağan olmayıp sürekli değişime uğrayan ama bu yolla da zenginleşen bir yapıyı barındırmaktadır içinde. Her ne kadar değişme,, olumdu değil de bozulma, tahrif olma boyutlarına ulaşma tehlikesini içinde taşısa bile, çok yönlülük ve zenginleşme boyutunda bakıldığında daha farklı belirlenebilir.
Güncelliğin bir başka önemiyse, genelde folklorik değerlerin, özelde de birçok şiirin, türkü sözünün yanlış öğrenilmesi ve aktarılmasının önüne geçilmesi anlamında ortaya çıkmaktadır. İnsanların elinde bulunabilecek sağlam başvuru kaynakları süreç içinde doğru bilgilerin yerleşmesini sağlayacaktır...Yalçın Zaim

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [30] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [31] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [32] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3406 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) [caption] => 1516976647-spor1.jpg [width] => 100px [height] => 150px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [33] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Sporcuların Vergilendirilmesi. M. Cüneyt Yatkın.

Ankara: 2006.

104 p. ; 28 cm.

 KKX 3591 .P75  YAT 2006

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 23)

ISBN: 9756707151

FİYAT: 10 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Türk Spor Teşkilatı ve sporcular

 1. Spor terimi
 2. Türk Spor Teşkilatı
 3. Türk Spor Teşkilatı' nı oluşturan unsurlar

2. Türkiye' de sporcuların sınıflandırılması

 1. Genel açıklama
 2. Türkiye' de sporcuların muhtelif yönlerden sınıflandırılması

3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesi

 1. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde mükellefiyet
 2. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde konu
 3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilme işlemi

 

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sporcuları da kapsayacak şekilde Türk spor teşkilatı bulunmaktadır. İkinci bölümde; sporcuların vergilendirilmesi konusunun kavranmasına etkisi olduğu düşünülerek , sporcular çeşitli yönlerden sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi, Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde bu gelirlerin vergilendirilmesi incelenmiştir.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3358230 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) [caption] => 1516975677-doc20140516202729_001.jpg [width] => 4960px [height] => 7014px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975677-doc20140516202729_001.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2013. 

2. baskı. Ankara: Atilim University, 2014.

152 p. 29,7 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 53”

ISBN 978-975-6707-48-7

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Table of Contents
 
1.Atılım Üniversitesi'nde Araştırma
   Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Birimleri.
 
2.Atılım Üniversitesi Araştırma Destek Programları
 
4.Atılım Üniversitesi'nde Dış Destekli Projeler
   Atılım Üniversitesi'nde Yürütülen Sanayi Destekli Danışmanlık Projeleri
   Araştırma, Uygulama ve Hizmet Merkezleri
 
5.Sayılarla Atılım Üniversitesi Projeleri
 
6.Vakıf Üniversiteleri Arasında Bilimsel Yayın Performanslarına Göre Atılım Üniversitesi'nin Konumu (2005-2012)
   Çeşitli Üniversite Sıralamalarında Atılım Üniversitesi'nin Konumu 
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [2] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 101560 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) [caption] => 1516975840-prjkitap.JPG [width] => 849px [height] => 1200px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516975840-prjkitap.JPG ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

e-book

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kitapçığı 2005-2012. 

Ankara: Atilim University, 2013.

144 p. 24 cm.  “Atılım Üniversitesi Yayınları: 50”

ISBN 978-975-6707-40-1

 

Click for PDF version

) ) ) [6] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 65924 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) [caption] => 1516976179-Clipboard03.jpg [width] => 390px [height] => 581px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976179-Clipboard03.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

Price: 30 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır. 

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [10] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6910 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) [caption] => 1516976203-a_seren.jpg [width] => 100px [height] => 151px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976203-a_seren.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Uzaktan Eğitimde Ders Notu Yazma İlkeleri. A. Aziz Şeren, Hayrettin İvgin.

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2010.  

136 p. ; 20 cm.

LC 5808 .T9 ŞER 2010

ISBN: 9789756707258

Price: 15 TL

) ) ) [14] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [15] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [16] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6901 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) [caption] => 1516976342-2023vizyon3.jpg [width] => 100px [height] => 144px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976342-2023vizyon3.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [17] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi : Sorunlar Öneriler ve Çözümler (16-17 Nisan 2009: Ankara, Türkiye). Ed.  Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2009.

366 p. ; ill. : 28 cm.

LB 2353 .T9 TÜR 2009

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 31)

ISBN: 9789756707241

Price: 25 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Gelecekte ÖSS'ye alternatif olabilecek sistemler

2. Lise mezunlarının yeterlikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS

3. Üniversiteye giriş sisteminin geleceği, yeni açılımlar ve sistemde dershanelerin yeri

4. Türkiye’nin 2023 vizyonunda nasıl bir üniversiteye giriş sistemi? Türkiye neyi değiştirmeli?

5. MEB - ortaöğretim - YÖK - iş dünyası ilişkileri ve 2023 vizyonunda Türkiye'nin insan gücü ihtiyacının karşılanması

6. ÖSS sistemi, üniversitelerde öğrenci olanakları, beklentiler ve öğrenci profili 

7. Yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman

8. Yükseköğretime yeni bakış açısı ve 2023 vizyonu (beklentiler - hedefler - gelecek senaryoları) 

9. Kapanış paneli

 

16–17 Nisan 2009 tarihinde Atılım Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi konulu kongrede yer alan konuşmacılarımızın sunumlarını içeren bu kitap bizlere gelecekte ÖSS’ye alternatif olabilecek sistemler, lise mezunlarının yeterlilikleri, ortaöğretim sistemi ve ÖSS, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve finansman ve daha birçok konuda bilgi vermektedir. 

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [18] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [19] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [20] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 8656 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) [caption] => 1516976410-2023vizyon.jpg [width] => 183px [height] => 265px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976410-2023vizyon.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [21] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri (3-4 Nisan 2008: Ankara, Türkiye). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan.

Ankara: 2008.

463 p. ; ill., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2008

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 28)

ISBN: 9789756707227

Price: 25 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Yükseköğretimde Gelişmeler, Vakıf Üniversiteleri ve Siyaset

2. Vakıf Üniversiteleri ve İnovasyon

3. Yükseköğretim ve Vakıf Üniversiteleri Potansiyeli

4. Vakıf Üniversiteleri, Kurumsallaşma ve Yönetim

5.  Vakıf Üniversiteleri ve Yeni Açılımlar

6. Vakıf Üniversiteleri, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler ve Akreditasyon

7. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Karşılaştırmalar ve Zorluklar

8. Vakıf Üniversiteleri – YÖK İlişkileri ve 2023 Vizyonu

9. Vakıf Üniversiteleri, Uygulamalarve Mali Sorunlar

10. Değerlendirme Paneli.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [22] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [23] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [24] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5119 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) [caption] => 1516976481-2023.jpg [width] => 100px [height] => 143px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976481-2023.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [25] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kasım 2006 : Ankara, Turkey). Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan. 

Ankara: 2007.

244 p. ; ill., grap., tabl. : 28 cm.

LB 2331 TÜR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 24)

ISBN: 9789756707166

Price: 15 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents


1. Sunuş : Prof. Dr. İsmail Bircan
2. Hoşgeldiniz Konuşması : Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
3. Açılış Konuşması : Prof. Dr. İlhan Tekeli
4. I. Oturum : Türk Yükseköğretim Modeli ve Yeni Açılımlar

 • Prof. Dr. Nusret Aras
 • Prof. Dr. İzzettin Önder
 • Prof. Dr. Canan Çilingir
 • Prof. Dr. Kadir Erdin
 • Prof. Dr. Halil Ülker
 • Prof. Dr. Aydın Uğur

5. II. Oturum : Yüksek Öğretimin Önünde Yığılma ve Gençliğin Durum

 • Prof. Dr. Süha Sevük
 • Prof. Dr. Atilla Aşkar
 • Prof. Dr. Ali Baykal
 • Prof. Dr. Fevzi Uluğ

6. III. Oturum : Yükseköğretimde Performans, Kalite ve Akreditasyon

 • Prof. Dr. Hasan Kazdağlı
 • Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek
 • Prof. Dr. Şener Oktik
 • Prof. Dr. Mehmet Durman
 • Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

7. IV. Oturum : Akademik İnsangücü Yetiştirme ve İstihdam

 • Prof. Dr. İsmail Bircan
 • Prof. Dr. Necla Kurul Tural
 • Doç. Dr. Soner Yıldırım

8. V. Oturum: Bugünü ve Geleceği İle Vakıf Yükseköğretim Kurumları

 • Prof. Dr. Ayhan Tan
 • Prof. Dr. Necdet Tekin
 • Prof. Dr. Mesut Ayan
 • Ali Doğan Ünlü

9. Panel : AB Sürecinde Yükseköğretimin Vizyonu

 • Prof. Dr. Engin Ataç
 • Prof. Dr. Burhan Şenatalar
 • Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
 • Prof. Dr. Osman Çoşkunoğlu
 • Doç. Dr. İlhan Dülger
 • Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [26] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [27] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [28] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6166 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) [caption] => 1516976558-halk_siiri.jpg [width] => 100px [height] => 150px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976558-halk_siiri.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [29] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

1900' den 2000' e Halk Şiiri. Bekir Karadeniz. 

Ankara: 2007.

733 p. ; 24 cm.

PL 234 KAR 2007

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 26)

ISBN: 9789756707173

Price: 25 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Önsöz

2. Giriş

3. Şairler-Şiirler

4. Adlar Dizini

5. Şiir Adları Dizini

6. İlk Dize Dizini

7. Sözlük

8. Kaynakça

..Geleneksel müziğin ve şiirin köklü olarak incelenmesi ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bunun birden çok öneminden söz etmek olası. Öncelikle yeni kuşaklara, doğru aktarılabilmesi için araştırmaların sürekli güncel verilerle yenilenmesi gerekmektedir. Bugüne dek ortaya çıkmayana ama kesinlikle yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu geleneğin mutlaka gizli kalmış yanlarının olduğu düşünüldüğünde, her an önemli ve daha temel bilgilere, kaynaklara ulaşmak olabilir.
Halk edebiyatına ilişkin araştırmalar, temelde sözlü geleneğe dayandığından durağan olmayıp sürekli değişime uğrayan ama bu yolla da zenginleşen bir yapıyı barındırmaktadır içinde. Her ne kadar değişme,, olumdu değil de bozulma, tahrif olma boyutlarına ulaşma tehlikesini içinde taşısa bile, çok yönlülük ve zenginleşme boyutunda bakıldığında daha farklı belirlenebilir.
Güncelliğin bir başka önemiyse, genelde folklorik değerlerin, özelde de birçok şiirin, türkü sözünün yanlış öğrenilmesi ve aktarılmasının önüne geçilmesi anlamında ortaya çıkmaktadır. İnsanların elinde bulunabilecek sağlam başvuru kaynakları süreç içinde doğru bilgilerin yerleşmesini sağlayacaktır...Yalçın Zaim

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [30] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [31] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [32] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3406 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) [caption] => 1516976647-spor1.jpg [width] => 100px [height] => 150px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/rektorluk-1517410940/1516976647-spor1.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [33] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Sporcuların Vergilendirilmesi. M. Cüneyt Yatkın.

Ankara: 2006.

104 p. ; 28 cm.

 KKX 3591 .P75  YAT 2006

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 23)

ISBN: 9756707151

Price: 10 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Türk Spor Teşkilatı ve sporcular

 1. Spor terimi
 2. Türk Spor Teşkilatı
 3. Türk Spor Teşkilatı' nı oluşturan unsurlar

2. Türkiye' de sporcuların sınıflandırılması

 1. Genel açıklama
 2. Türkiye' de sporcuların muhtelif yönlerden sınıflandırılması

3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesi

 1. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde mükellefiyet
 2. Türkiye' de sporcuların vergilendirilmesinde konu
 3. Türkiye' de sporcuların vergilendirilme işlemi

 

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sporcuları da kapsayacak şekilde Türk spor teşkilatı bulunmaktadır. İkinci bölümde; sporcuların vergilendirilmesi konusunun kavranmasına etkisi olduğu düşünülerek , sporcular çeşitli yönlerden sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi, Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde bu gelirlerin vergilendirilmesi incelenmiştir.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 17:06:38 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 12 [rgt] => 13 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => rektorluk-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_en] => Library [url] => library [type] => ) [1] => Array ( [id] => 247 [name_en] => Publications [url] => press [type] => ) ) [pages] => Array ( [3186] => Array ( [id] => 3186 [title_en] => Books [parent_id] => [site_id] => 247 [external_link] => javascript:; [lft] => 1 [rgt] => 22 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3186 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3192 [title_tr] => Rektörlük [title_en] => President's Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975677-doc20140516202729_001.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3358230,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975677-doc20140516202729_001.jpg"},"caption":"1516975677-doc20140516202729_001.jpg","width":"4960px","height":"7014px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975677-doc20140516202729_001.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma Projeleri Kitapç\u0131\u011f\u0131 2005-2013. <\/strong><\/p>\n\n

2. bask\u0131. Ankara: Atilim University, 2014.<\/p>\n\n

152 p. 29,7 cm.  “At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131: 53”<\/p>\n\n

ISBN 978-975-6707-48-7<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/span><\/strong><\/div>\n\n
 <\/div>\n\n
1.At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde Ara\u015ft\u0131rma<\/span><\/div>\n\n
   At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ara\u015ft\u0131rma Destek Birimleri<\/span>.<\/span><\/div>\n\n
 <\/div>\n\n
2.<\/span>At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ara\u015ft\u0131rma Destek Programlar\u0131<\/span><\/div>\n\n
 <\/div>\n\n
4.At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde D\u0131\u015f Destekli Projeler<\/span><\/div>\n\n
   At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde Yürütülen Sanayi Destekli Dan\u0131\u015fmanl\u0131k Projeleri<\/span><\/div>\n\n
   Ara\u015ft\u0131rma, Uygulama ve Hizmet Merkezleri<\/span><\/div>\n\n
 <\/div>\n\n
5.Say\u0131larla At\u0131l\u0131m Üniversitesi Projeleri<\/span><\/div>\n\n
 <\/div>\n\n
6.Vak\u0131f Üniversiteleri Aras\u0131nda Bilimsel Yay\u0131n Performanslar\u0131na Göre At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin Konumu (2005-2012)<\/span><\/div>\n\n
   Çe\u015fitli Üniversite S\u0131ralamalar\u0131nda At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin Konumu <\/span><\/div>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"
\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975840-prjkitap.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":101560,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975840-prjkitap.JPG"},"caption":"1516975840-prjkitap.JPG","width":"849px","height":"1200px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516975840-prjkitap.JPG"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

e-book<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma Projeleri Kitapç\u0131\u011f\u0131 2005-2012.  <\/strong><\/p>\n\n

Ankara: Atilim University, 2013.<\/p>\n\n

144 p. 24 cm.  “At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131: 50”<\/p>\n\n

ISBN 978-975-6707-40-1<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

PDF versiyonu için t\u0131klay\u0131n\u0131z<\/strong><\/span><\/a><\/p>"}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976179-Clipboard03.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":65924,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976179-Clipboard03.jpg"},"caption":"1516976179-Clipboard03.jpg","width":"390px","height":"581px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976179-Clipboard03.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .<\/strong><\/p>\n\n

Ankara : At\u0131l\u0131m Üniversitesi, 2011.<\/p>\n\n

xiii, 432 p. ; 24 cm.<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 38. Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Yay\u0131nlar\u0131; 2)<\/p>\n\n

PJ 5423 ÇEL 2011<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707326<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 30 TL<\/p>\n\n

 <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

1. Süryanca' n\u0131n erken tarihi<\/p>\n\n

2. Yaz\u0131\/Yaz\u0131m sitemi ve sesbilim<\/p>\n\n

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi<\/p>\n\n

4. Fiiller<\/p>\n\n

5. Fiil Çekim Tablolar\u0131 <\/p>\n\n

6. Cümle ve kelime yap\u0131s\u0131 analizleri<\/p>\n\n

7. Süryanca-Türkçe sözlük<\/p>\n\n

8. Türkçe-Süryanca sözlük<\/p>\n\n

\u0130nsanl\u0131\u011f\u0131n en eski dillerinden biri olan ve hala varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Ayn\u0131 zamanda pek çok kutsal metnin yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dil olan Süryanca’n\u0131n tan\u0131t\u0131lmas\u0131, ö\u011fretilmesi ve gelecek ku\u015faklara aktar\u0131lmas\u0131 hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anla\u015f\u0131lmas\u0131 aç\u0131s\u0131ndan önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin 38. yay\u0131n\u0131 olarak kültürümüze kazand\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. <\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976203-a_seren.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6910,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976203-a_seren.jpg"},"caption":"1516976203-a_seren.jpg","width":"100px","height":"151px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976203-a_seren.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Uzaktan E\u011fitimde Ders Notu Yazma \u0130lkeleri.<\/strong> A. Aziz \u015eeren, Hayrettin \u0130vgin. <\/strong><\/p>\n\n

Ankara : At\u0131l\u0131m Üniversitesi, 2010.  <\/p>\n\n

136 p. ; 20 cm.<\/p>\n\n

LC 5808 .T9 \u015eER 2010<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707258<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 15 TL.<\/p>"}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976342-2023vizyon3.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6901,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976342-2023vizyon3.jpg"},"caption":"1516976342-2023vizyon3.jpg","width":"100px","height":"144px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976342-2023vizyon3.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giri\u015f Sistemi : Sorunlar Öneriler ve Çözümler (16-17 Nisan 2009: Ankara, Türkiye). <\/strong>Ed.<\/strong>  Prof. Dr. \u0130smail Bircan.<\/strong><\/p>\n\n

Ankara: 2009.<\/p>\n\n

366 p. ; ill. : 28 cm.<\/p>\n\n

LB 2353 .T9 TÜR 2009<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 31)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707241<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 25 TL.<\/p>\n\n

 <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

1. Gelecekte ÖSS'ye alternatif olabilecek sistemler <\/span><\/p>\n\n

2. Lise mezunlar\u0131n\u0131n yeterlikleri, ortaö\u011fretim sistemi ve ÖSS <\/span><\/p>\n\n

3. Üniversiteye giri\u015f sisteminin gelece\u011fi, yeni aç\u0131l\u0131mlar ve sistemde dershanelerin yeri <\/span><\/p>\n\n

4. Türkiye’nin 2023 vizyonunda nas\u0131l bir üniversiteye giri\u015f sistemi? Türkiye neyi de\u011fi\u015ftirmeli? <\/span><\/p>\n\n

5. MEB - ortaö\u011fretim - YÖK - i\u015f dünyas\u0131 ili\u015fkileri ve 2023 vizyonunda Türkiye'nin insan gücü ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 <\/span><\/p>\n\n

6. ÖSS sistemi, üniversitelerde ö\u011frenci olanaklar\u0131, beklentiler ve ö\u011frenci profili <\/span><\/p>\n\n

7. Yüksekö\u011fretimde uluslararas\u0131la\u015fma ve finansman <\/span><\/p>\n\n

8. Yüksekö\u011fretime yeni bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131 ve 2023 vizyonu (beklentiler - hedefler - gelecek senaryolar\u0131) <\/span><\/p>\n\n

9. Kapan\u0131\u015f paneli<\/span><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

16–17 Nisan 2009 tarihinde At\u0131l\u0131m Üniversitesi taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giri\u015f Sistemi konulu kongrede yer alan konu\u015fmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n sunumlar\u0131n\u0131 içeren bu kitap bizlere gelecekte ÖSS’ye alternatif olabilecek sistemler, lise mezunlar\u0131n\u0131n yeterlilikleri, ortaö\u011fretim sistemi ve ÖSS, yüksekö\u011fretimde uluslararas\u0131la\u015fma ve finansman ve daha birçok konuda bilgi vermektedir. <\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976410-2023vizyon.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":8656,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976410-2023vizyon.jpg"},"caption":"1516976410-2023vizyon.jpg","width":"183px","height":"265px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976410-2023vizyon.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Türkiye' nin 2023 Vizyonunda Vak\u0131f Üniversiteleri (3-4 Nisan 2008: Ankara, Türkiye). <\/strong>Ed. Prof. Dr. \u0130smail Bircan.<\/strong><\/p>\n\n

Ankara: 2008.<\/p>\n\n

463 p. ; ill., tabl. : 28 cm.<\/p>\n\n

LB 2331 TÜR 2008<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 28)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707227<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 25 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

1. Yüksekö\u011fretimde Geli\u015fmeler, Vak\u0131f Üniversiteleri ve Siyaset<\/p>\n\n

2. Vak\u0131f Üniversiteleri ve \u0130novasyon<\/p>\n\n

3. Yüksekö\u011fretim ve Vak\u0131f Üniversiteleri Potansiyeli<\/p>\n\n

4. Vak\u0131f Üniversiteleri, Kurumsalla\u015fma ve Yönetim<\/p>\n\n

5.  Vak\u0131f Üniversiteleri ve Yeni Aç\u0131l\u0131mlar<\/p>\n\n

6. Vak\u0131f Üniversiteleri, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler ve Akreditasyon<\/p>\n\n

7. Devlet ve Vak\u0131f Üniversiteleri: Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar ve Zorluklar<\/p>\n\n

8. Vak\u0131f Üniversiteleri – YÖK \u0130li\u015fkileri ve 2023 Vizyonu<\/p>\n\n

9. Vak\u0131f Üniversiteleri, Uygulamalarve Mali Sorunlar<\/p>\n\n

10. De\u011ferlendirme Paneli.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976481-2023.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5119,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976481-2023.jpg"},"caption":"1516976481-2023.jpg","width":"100px","height":"143px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/rektorluk-1517410940\/1516976481-2023.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Türkiye' de Yüksekö\u011fretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kas\u0131m 2006 : Ankara, Turkey). Ed. Prof. Dr. \u0130smail Bircan. <\/strong><\/p>\n\n

Ankara: 2007.<\/p>\n\n

244 p. ; ill., grap., tabl. : 28 cm.<\/p>\n\n

LB 2331 TÜR 2007<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 24)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707166<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 15 TL<\/p>\n\n

 <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER:<\/strong><\/p>\n\n


\n1. Sunu\u015f : Prof. Dr. \u0130smail Bircan
\n2. Ho\u015fgeldiniz Konu\u015fmas\u0131 : Prof. Dr. Abdurrahim Özgeno\u011flu
\n3. Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 : Prof. Dr. \u0130lhan Tekeli
\n4. I. Oturum : Türk Yüksekö\u011fretim Modeli ve Yeni Aç\u0131l\u0131mlar<\/p>\n\n