1516977454-Clipboard06.jpg

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.

x, 941 p. ; 25 cm. 

KKX 2070 PRO 2010

ISBN: 9786054378975

Table of Contents

1. Önsöz

2. Sunuş

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun yaşam öyküsü

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun edebi eserlerinden bazı örnekler

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' na ithafen yazılan edebi eserler

 • Yargıç Eray Karınca / "Yalnızlığım Dağ Geceleri"
 • Yargıç Eray Karınca / "Altın Diş"
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / "İsimsiz bir renk"
 • Arş. Gör. Özge Yücel / "Esintiler"

6. Kamu Hukuku

 • Prof. Dr. Füsun Arsava / Alman anayasası ışığında avrupa tutuklama emrine getirilen yorum
 • Prof. Dr. Nami Çağan / Anayasa mahkemesine göre zamanaşımının durması
 • Prof. Dr. Anıl Çeçen / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın temel normu
 • Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkası
 • Prof. Dr. Cem Eroğul / Siyasal partilere devlet yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararları
 • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz / Ulusalüstü insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi bağlamında "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"
 • Av. Ömer Gören / Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef hakları ile dengelenmelidir
 • Prof. Dr. Kemal Gözler / 1982 Anayasası' na göre din eğitim ve öğretimi
 • Doç. Dr. Ece Göztepe / Federal Alman Anayasası' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu
 • Cumhuriyet Savcısı Kamuran Kaya / Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki
 • Arş. Gör. Abbas Kılıç / İfade özgürlüğüne sanatsal çizgiden bir bakış: siyaset-karikatür ilişkisinde bir sınırlandırma mekanizması olarak manevi tazminat
 • Prof. Dr. Levent Köker / Egemenliği tartışmak: yeni kavramsallaştırmalar ışığında Türkiye' nin anayasa sorunu
 • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç / 1982 Anayasası' nın ara seçime ilişkin 78. maddesine 2002 yılında eklenen fıkra üzerine düşünceler
 • Prof. Dr. Merih Öden / Anayasa hukuku açısından çekişmesiz yargı
 • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan / Yasama faaliyetinin sınırı olarak hukuk devleti
 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam / Anayasa ve değişmez kurallar
 • Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever / İdare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulanışı 
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer / Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile başvuru hakkı
 • Arş. Gör. Çağıl Süt / Mali eylem görev gücü ile Türkiye ilişkileri
 • Arş. Gör. A. Aslı Şimşek / Basının ve basın özgürlüğünün Türkiye' nin modernleşmesine etkisi
 • Arş. Gör. Tolga Şirin / "Hukukun üstünlüğü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralarında fark var mı?
 • Prof. Dr. Mehmet Turhan / Hakların çatışması 
 • Prof. Dr. Oktay Uygun / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından anayasanın değiştirilemez hükümleri

7. Özel Hukuk

 • Öğr. Gör. Doğa Aydoğan Elçin / Patent hakları ve telif haklarının korunması alanında, mahkemelerin milletlerarası yetkisinin karşılaştırılması
 • Öğr. Gör. Serdar Hızır / Banka teminat mektubunun meydana getirdiği teminat ilişkisi
 • Arş. Gör. Serap Özbey / Vasiyetnamenin yorumu
 • Öğr. Gör. Tuncay Songör / 4054 Sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında aktif işbirliği yönetmeliğinin değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Sarper Süzek / İşverenin işçiyi gözetme borcu
 • Arş. Gör. Özge Yücel / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ne göre kamulaştırnasız el atma

8. Hukuk Eğitimi

 • Öğr. Gör. Tamer Bozkurt / Hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, kitabın önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu için şöyle diyor;

“...Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, binlerce öğrencisinin yanısıra çok sayıda asistanın ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulundu... Karamustafaoğlu, her zaman yenileşmeye yeniliklere açık bir hukukçu oldu. O’nun değişmeyen özelliği ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimliğinden ödün vermemesidir...”

Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’nun yaşam öyküsü, yayınları ve edebi eserlerinden örneklerle başlıyor. İkinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ithafen yazılan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk eğitimi konularındaki makalelerine yer veriliyor.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3194 [title_tr] => Hukuk Fakültesi [title_en] => School of Law [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 4292 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) [caption] => 1516977454-Clipboard06.jpg [width] => 116px [height] => 170px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.

x, 941 p. ; 25 cm. 

KKX 2070 PRO 2010

ISBN: 9786054378975

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Önsöz

2. Sunuş

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun yaşam öyküsü

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun edebi eserlerinden bazı örnekler

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' na ithafen yazılan edebi eserler

 • Yargıç Eray Karınca / "Yalnızlığım Dağ Geceleri"
 • Yargıç Eray Karınca / "Altın Diş"
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / "İsimsiz bir renk"
 • Arş. Gör. Özge Yücel / "Esintiler"

6. Kamu Hukuku

 • Prof. Dr. Füsun Arsava / Alman anayasası ışığında avrupa tutuklama emrine getirilen yorum
 • Prof. Dr. Nami Çağan / Anayasa mahkemesine göre zamanaşımının durması
 • Prof. Dr. Anıl Çeçen / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın temel normu
 • Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkası
 • Prof. Dr. Cem Eroğul / Siyasal partilere devlet yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararları
 • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz / Ulusalüstü insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi bağlamında "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"
 • Av. Ömer Gören / Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef hakları ile dengelenmelidir
 • Prof. Dr. Kemal Gözler / 1982 Anayasası' na göre din eğitim ve öğretimi
 • Doç. Dr. Ece Göztepe / Federal Alman Anayasası' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu
 • Cumhuriyet Savcısı Kamuran Kaya / Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki
 • Arş. Gör. Abbas Kılıç / İfade özgürlüğüne sanatsal çizgiden bir bakış: siyaset-karikatür ilişkisinde bir sınırlandırma mekanizması olarak manevi tazminat
 • Prof. Dr. Levent Köker / Egemenliği tartışmak: yeni kavramsallaştırmalar ışığında Türkiye' nin anayasa sorunu
 • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç / 1982 Anayasası' nın ara seçime ilişkin 78. maddesine 2002 yılında eklenen fıkra üzerine düşünceler
 • Prof. Dr. Merih Öden / Anayasa hukuku açısından çekişmesiz yargı
 • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan / Yasama faaliyetinin sınırı olarak hukuk devleti
 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam / Anayasa ve değişmez kurallar
 • Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever / İdare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulanışı 
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer / Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile başvuru hakkı
 • Arş. Gör. Çağıl Süt / Mali eylem görev gücü ile Türkiye ilişkileri
 • Arş. Gör. A. Aslı Şimşek / Basının ve basın özgürlüğünün Türkiye' nin modernleşmesine etkisi
 • Arş. Gör. Tolga Şirin / "Hukukun üstünlüğü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralarında fark var mı?
 • Prof. Dr. Mehmet Turhan / Hakların çatışması 
 • Prof. Dr. Oktay Uygun / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından anayasanın değiştirilemez hükümleri

7. Özel Hukuk

 • Öğr. Gör. Doğa Aydoğan Elçin / Patent hakları ve telif haklarının korunması alanında, mahkemelerin milletlerarası yetkisinin karşılaştırılması
 • Öğr. Gör. Serdar Hızır / Banka teminat mektubunun meydana getirdiği teminat ilişkisi
 • Arş. Gör. Serap Özbey / Vasiyetnamenin yorumu
 • Öğr. Gör. Tuncay Songör / 4054 Sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında aktif işbirliği yönetmeliğinin değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Sarper Süzek / İşverenin işçiyi gözetme borcu
 • Arş. Gör. Özge Yücel / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ne göre kamulaştırnasız el atma

8. Hukuk Eğitimi

 • Öğr. Gör. Tamer Bozkurt / Hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, kitabın önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu için şöyle diyor;

“...Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, binlerce öğrencisinin yanısıra çok sayıda asistanın ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulundu... Karamustafaoğlu, her zaman yenileşmeye yeniliklere açık bir hukukçu oldu. O’nun değişmeyen özelliği ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimliğinden ödün vermemesidir...”

Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’nun yaşam öyküsü, yayınları ve edebi eserlerinden örneklerle başlıyor. İkinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ithafen yazılan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk eğitimi konularındaki makalelerine yer veriliyor.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 4292 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) [caption] => 1516977454-Clipboard06.jpg [width] => 116px [height] => 170px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/hukuk-fakultesi-1517410940/1516977454-Clipboard06.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.

x, 941 p. ; 25 cm. 

KKX 2070 PRO 2010

ISBN: 9786054378975

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Önsöz

2. Sunuş

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun yaşam öyküsü

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun edebi eserlerinden bazı örnekler

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' na ithafen yazılan edebi eserler

 • Yargıç Eray Karınca / "Yalnızlığım Dağ Geceleri"
 • Yargıç Eray Karınca / "Altın Diş"
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / "İsimsiz bir renk"
 • Arş. Gör. Özge Yücel / "Esintiler"

6. Kamu Hukuku

 • Prof. Dr. Füsun Arsava / Alman anayasası ışığında avrupa tutuklama emrine getirilen yorum
 • Prof. Dr. Nami Çağan / Anayasa mahkemesine göre zamanaşımının durması
 • Prof. Dr. Anıl Çeçen / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın temel normu
 • Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkası
 • Prof. Dr. Cem Eroğul / Siyasal partilere devlet yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararları
 • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz / Ulusalüstü insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi bağlamında "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"
 • Av. Ömer Gören / Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef hakları ile dengelenmelidir
 • Prof. Dr. Kemal Gözler / 1982 Anayasası' na göre din eğitim ve öğretimi
 • Doç. Dr. Ece Göztepe / Federal Alman Anayasası' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu
 • Cumhuriyet Savcısı Kamuran Kaya / Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki
 • Arş. Gör. Abbas Kılıç / İfade özgürlüğüne sanatsal çizgiden bir bakış: siyaset-karikatür ilişkisinde bir sınırlandırma mekanizması olarak manevi tazminat
 • Prof. Dr. Levent Köker / Egemenliği tartışmak: yeni kavramsallaştırmalar ışığında Türkiye' nin anayasa sorunu
 • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç / 1982 Anayasası' nın ara seçime ilişkin 78. maddesine 2002 yılında eklenen fıkra üzerine düşünceler
 • Prof. Dr. Merih Öden / Anayasa hukuku açısından çekişmesiz yargı
 • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan / Yasama faaliyetinin sınırı olarak hukuk devleti
 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam / Anayasa ve değişmez kurallar
 • Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever / İdare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulanışı 
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer / Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile başvuru hakkı
 • Arş. Gör. Çağıl Süt / Mali eylem görev gücü ile Türkiye ilişkileri
 • Arş. Gör. A. Aslı Şimşek / Basının ve basın özgürlüğünün Türkiye' nin modernleşmesine etkisi
 • Arş. Gör. Tolga Şirin / "Hukukun üstünlüğü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralarında fark var mı?
 • Prof. Dr. Mehmet Turhan / Hakların çatışması 
 • Prof. Dr. Oktay Uygun / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından anayasanın değiştirilemez hükümleri

7. Özel Hukuk

 • Öğr. Gör. Doğa Aydoğan Elçin / Patent hakları ve telif haklarının korunması alanında, mahkemelerin milletlerarası yetkisinin karşılaştırılması
 • Öğr. Gör. Serdar Hızır / Banka teminat mektubunun meydana getirdiği teminat ilişkisi
 • Arş. Gör. Serap Özbey / Vasiyetnamenin yorumu
 • Öğr. Gör. Tuncay Songör / 4054 Sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında aktif işbirliği yönetmeliğinin değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Sarper Süzek / İşverenin işçiyi gözetme borcu
 • Arş. Gör. Özge Yücel / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ne göre kamulaştırnasız el atma

8. Hukuk Eğitimi

 • Öğr. Gör. Tamer Bozkurt / Hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, kitabın önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu için şöyle diyor;

“...Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, binlerce öğrencisinin yanısıra çok sayıda asistanın ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulundu... Karamustafaoğlu, her zaman yenileşmeye yeniliklere açık bir hukukçu oldu. O’nun değişmeyen özelliği ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimliğinden ödün vermemesidir...”

Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’nun yaşam öyküsü, yayınları ve edebi eserlerinden örneklerle başlıyor. İkinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ithafen yazılan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk eğitimi konularındaki makalelerine yer veriliyor.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 17:35:55 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hukuk-fakultesi-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_en] => Library [url] => library [type] => ) [1] => Array ( [id] => 247 [name_en] => Publications [url] => press [type] => ) ) [pages] => Array ( [3186] => Array ( [id] => 3186 [title_en] => Books [parent_id] => [site_id] => 247 [external_link] => javascript:; [lft] => 1 [rgt] => 22 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3186 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3194 [title_tr] => Hukuk Fakültesi [title_en] => School of Law [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":4292,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"},"caption":"1516977454-Clipboard06.jpg","width":"116px","height":"170px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’na Arma\u011fan.<\/strong><\/p>\n\n

Ankara: Adalet Yay\u0131nevi, 2010.<\/p>\n\n

x, 941 p. ; 25 cm. <\/p>\n\n

KKX 2070 PRO 2010<\/p>\n\n

ISBN: 9786054378975<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/p>\n\n

1. Önsöz<\/p>\n\n

2. Sunu\u015f<\/p>\n\n

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' nun ya\u015fam öyküsü<\/p>\n\n

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' nun edebi eserlerinden baz\u0131 örnekler<\/p>\n\n

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' na ithafen yaz\u0131lan edebi eserler<\/p>\n\n

  \n\t
 • Yarg\u0131ç Eray Kar\u0131nca \/ "Yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131m Da\u011f Geceleri"<\/li>\n\t
 • Yarg\u0131ç Eray Kar\u0131nca \/ "Alt\u0131n Di\u015f"<\/li>\n\t
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Ulu\u015fahin \/ "\u0130simsiz bir renk"<\/li>\n\t
 • Ar\u015f. Gör. Özge Yücel \/ "Esintiler"<\/li>\n<\/ul>\n\n

  6. Kamu Hukuku<\/p>\n\n

   \n\t
  • Prof. Dr. Füsun Arsava \/ Alman anayasas\u0131 \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda avrupa tutuklama emrine getirilen yorum<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Nami Ça\u011fan \/ Anayasa mahkemesine göre zamana\u015f\u0131m\u0131n\u0131n durmas\u0131<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. An\u0131l Çeçen \/ Türkiye Cumhuriyeti Anayasas\u0131' n\u0131n temel normu<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Mustafa Erdo\u011fan \/ Hukuk ve siyaset ili\u015fkisi ba\u011flam\u0131nda Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkas\u0131<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Cem Ero\u011ful \/ Siyasal partilere devlet yard\u0131m\u0131na ili\u015fkin anayasa mahkemesi kararlar\u0131<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz \/ Ulusalüstü insan haklar\u0131 hukukunda ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yasa\u011f\u0131 ve e\u015fitlik ilkesi ba\u011flam\u0131nda "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"<\/li>\n\t
  • Av. Ömer Gören \/ Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef haklar\u0131 ile dengelenmelidir<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Kemal Gözler \/ 1982 Anayasas\u0131' na göre din e\u011fitim ve ö\u011fretimi<\/li>\n\t
  • Doç. Dr. Ece Göztepe \/ Federal Alman Anayasas\u0131' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu<\/li>\n\t
  • Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Kamuran Kaya \/ Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki<\/li>\n\t
  • Ar\u015f. Gör. Abbas K\u0131l\u0131ç \/ \u0130fade özgürlü\u011füne sanatsal çizgiden bir bak\u0131\u015f: siyaset-karikatür ili\u015fkisinde bir s\u0131n\u0131rland\u0131rma mekanizmas\u0131 olarak manevi tazminat<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Levent Köker \/ Egemenli\u011fi tart\u0131\u015fmak: yeni kavramsalla\u015ft\u0131rmalar \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda Türkiye' nin anayasa sorunu<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç \/ 1982 Anayasas\u0131' n\u0131n ara seçime ili\u015fkin 78. maddesine 2002 y\u0131l\u0131nda eklenen f\u0131kra üzerine dü\u015fünceler<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Merih Öden \/ Anayasa hukuku aç\u0131s\u0131ndan çeki\u015fmesiz yarg\u0131<\/li>\n\t
  • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan \/ Yasama faaliyetinin s\u0131n\u0131r\u0131 olarak hukuk devleti<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Faz\u0131l Sa\u011flam \/ Anayasa ve de\u011fi\u015fmez kurallar<\/li>\n\t
  • Ö\u011fr. Gör. D. Çi\u011fdem Sever \/ \u0130dare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulan\u0131\u015f\u0131 <\/li>\n\t
  • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer \/ Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile ba\u015fvuru hakk\u0131<\/li>\n\t
  • Ar\u015f. Gör. Ça\u011f\u0131l Süt \/ Mali eylem görev gücü ile Türkiye ili\u015fkileri<\/li>\n\t
  • Ar\u015f. Gör. A. Asl\u0131 \u015eim\u015fek \/ Bas\u0131n\u0131n ve bas\u0131n özgürlü\u011fünün Türkiye' nin modernle\u015fmesine etkisi<\/li>\n\t
  • Ar\u015f. Gör. Tolga \u015eirin \/ "Hukukun üstünlü\u011fü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralar\u0131nda fark var m\u0131?<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Mehmet Turhan \/ Haklar\u0131n çat\u0131\u015fmas\u0131 <\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Oktay Uygun \/ Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi bak\u0131m\u0131ndan anayasan\u0131n de\u011fi\u015ftirilemez hükümleri<\/li>\n<\/ul>\n\n

   7. Özel Hukuk<\/p>\n\n

    \n\t
   • Ö\u011fr. Gör. Do\u011fa Aydo\u011fan Elçin \/ Patent haklar\u0131 ve telif haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 alan\u0131nda, mahkemelerin milletleraras\u0131 yetkisinin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
   • Ö\u011fr. Gör. Serdar H\u0131z\u0131r \/ Banka teminat mektubunun meydana getirdi\u011fi teminat ili\u015fkisi<\/li>\n\t
   • Ar\u015f. Gör. Serap Özbey \/ Vasiyetnamenin yorumu<\/li>\n\t
   • Ö\u011fr. Gör. Tuncay Songör \/ 4054 Say\u0131l\u0131 rekabetin korunmas\u0131 hakk\u0131nda kanun kapsam\u0131nda aktif i\u015fbirli\u011fi yönetmeli\u011finin de\u011ferlendirilmesi<\/li>\n\t
   • Prof. Dr. Sarper Süzek \/ \u0130\u015fverenin i\u015fçiyi gözetme borcu<\/li>\n\t
   • Ar\u015f. Gör. Özge Yücel \/ Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi' ne göre kamula\u015ft\u0131rnas\u0131z el atma<\/li>\n<\/ul>\n\n

    8. Hukuk E\u011fitimi<\/p>\n\n

     \n\t
    • Ö\u011fr. Gör. Tamer Bozkurt \/ Hukuk e\u011fitiminde ders çal\u0131\u015fma yöntemleri üzerine dü\u015fünce ve öneriler<\/li>\n<\/ul>\n\n

     At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Nami Ça\u011fan, kitab\u0131n önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu için \u015föyle diyor;<\/span><\/p>\n\n

     “...Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu, binlerce ö\u011frencisinin yan\u0131s\u0131ra çok say\u0131da asistan\u0131n ve ö\u011fretim üyesinin yeti\u015fmesine katk\u0131da bulundu... Karamustafao\u011flu, her zaman yenile\u015fmeye yeniliklere aç\u0131k bir hukukçu oldu. O’nun de\u011fi\u015fmeyen özelli\u011fi ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimli\u011finden ödün vermemesidir<\/em><\/strong>...”<\/em><\/p>\n\n

     Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’nun ya\u015fam öyküsü, yay\u0131nlar\u0131 ve edebi eserlerinden örneklerle ba\u015fl\u0131yor. \u0130kinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’na ithafen yaz\u0131lan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk e\u011fitimi konular\u0131ndaki makalelerine yer veriliyor.<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":4292,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"},"caption":"1516977454-Clipboard06.jpg","width":"116px","height":"170px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/hukuk-fakultesi-1517410940\/1516977454-Clipboard06.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

     Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’na Arma\u011fan.<\/strong><\/p>\n\n

     Ankara: Adalet Yay\u0131nevi, 2010.<\/p>\n\n

     x, 941 p. ; 25 cm. <\/p>\n\n

     KKX 2070 PRO 2010<\/p>\n\n

     ISBN: 9786054378975<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

     Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

     1. Önsöz<\/p>\n\n

     2. Sunu\u015f<\/p>\n\n

     3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' nun ya\u015fam öyküsü<\/p>\n\n

     4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' nun edebi eserlerinden baz\u0131 örnekler<\/p>\n\n

     5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu' na ithafen yaz\u0131lan edebi eserler<\/p>\n\n

      \n\t
     • Yarg\u0131ç Eray Kar\u0131nca \/ "Yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131m Da\u011f Geceleri"<\/li>\n\t
     • Yarg\u0131ç Eray Kar\u0131nca \/ "Alt\u0131n Di\u015f"<\/li>\n\t
     • Yrd. Doç. Dr. Nur Ulu\u015fahin \/ "\u0130simsiz bir renk"<\/li>\n\t
     • Ar\u015f. Gör. Özge Yücel \/ "Esintiler"<\/li>\n<\/ul>\n\n

      6. Kamu Hukuku<\/p>\n\n

       \n\t
      • Prof. Dr. Füsun Arsava \/ Alman anayasas\u0131 \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda avrupa tutuklama emrine getirilen yorum<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Nami Ça\u011fan \/ Anayasa mahkemesine göre zamana\u015f\u0131m\u0131n\u0131n durmas\u0131<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. An\u0131l Çeçen \/ Türkiye Cumhuriyeti Anayasas\u0131' n\u0131n temel normu<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Mustafa Erdo\u011fan \/ Hukuk ve siyaset ili\u015fkisi ba\u011flam\u0131nda Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkas\u0131<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Cem Ero\u011ful \/ Siyasal partilere devlet yard\u0131m\u0131na ili\u015fkin anayasa mahkemesi kararlar\u0131<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz \/ Ulusalüstü insan haklar\u0131 hukukunda ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yasa\u011f\u0131 ve e\u015fitlik ilkesi ba\u011flam\u0131nda "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"<\/li>\n\t
      • Av. Ömer Gören \/ Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef haklar\u0131 ile dengelenmelidir<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Kemal Gözler \/ 1982 Anayasas\u0131' na göre din e\u011fitim ve ö\u011fretimi<\/li>\n\t
      • Doç. Dr. Ece Göztepe \/ Federal Alman Anayasas\u0131' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu<\/li>\n\t
      • Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Kamuran Kaya \/ Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki<\/li>\n\t
      • Ar\u015f. Gör. Abbas K\u0131l\u0131ç \/ \u0130fade özgürlü\u011füne sanatsal çizgiden bir bak\u0131\u015f: siyaset-karikatür ili\u015fkisinde bir s\u0131n\u0131rland\u0131rma mekanizmas\u0131 olarak manevi tazminat<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Levent Köker \/ Egemenli\u011fi tart\u0131\u015fmak: yeni kavramsalla\u015ft\u0131rmalar \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda Türkiye' nin anayasa sorunu<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç \/ 1982 Anayasas\u0131' n\u0131n ara seçime ili\u015fkin 78. maddesine 2002 y\u0131l\u0131nda eklenen f\u0131kra üzerine dü\u015fünceler<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Merih Öden \/ Anayasa hukuku aç\u0131s\u0131ndan çeki\u015fmesiz yarg\u0131<\/li>\n\t
      • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan \/ Yasama faaliyetinin s\u0131n\u0131r\u0131 olarak hukuk devleti<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Faz\u0131l Sa\u011flam \/ Anayasa ve de\u011fi\u015fmez kurallar<\/li>\n\t
      • Ö\u011fr. Gör. D. Çi\u011fdem Sever \/ \u0130dare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulan\u0131\u015f\u0131 <\/li>\n\t
      • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer \/ Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile ba\u015fvuru hakk\u0131<\/li>\n\t
      • Ar\u015f. Gör. Ça\u011f\u0131l Süt \/ Mali eylem görev gücü ile Türkiye ili\u015fkileri<\/li>\n\t
      • Ar\u015f. Gör. A. Asl\u0131 \u015eim\u015fek \/ Bas\u0131n\u0131n ve bas\u0131n özgürlü\u011fünün Türkiye' nin modernle\u015fmesine etkisi<\/li>\n\t
      • Ar\u015f. Gör. Tolga \u015eirin \/ "Hukukun üstünlü\u011fü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralar\u0131nda fark var m\u0131?<\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Mehmet Turhan \/ Haklar\u0131n çat\u0131\u015fmas\u0131 <\/li>\n\t
      • Prof. Dr. Oktay Uygun \/ Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi bak\u0131m\u0131ndan anayasan\u0131n de\u011fi\u015ftirilemez hükümleri<\/li>\n<\/ul>\n\n

       7. Özel Hukuk<\/p>\n\n

        \n\t
       • Ö\u011fr. Gör. Do\u011fa Aydo\u011fan Elçin \/ Patent haklar\u0131 ve telif haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 alan\u0131nda, mahkemelerin milletleraras\u0131 yetkisinin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
       • Ö\u011fr. Gör. Serdar H\u0131z\u0131r \/ Banka teminat mektubunun meydana getirdi\u011fi teminat ili\u015fkisi<\/li>\n\t
       • Ar\u015f. Gör. Serap Özbey \/ Vasiyetnamenin yorumu<\/li>\n\t
       • Ö\u011fr. Gör. Tuncay Songör \/ 4054 Say\u0131l\u0131 rekabetin korunmas\u0131 hakk\u0131nda kanun kapsam\u0131nda aktif i\u015fbirli\u011fi yönetmeli\u011finin de\u011ferlendirilmesi<\/li>\n\t
       • Prof. Dr. Sarper Süzek \/ \u0130\u015fverenin i\u015fçiyi gözetme borcu<\/li>\n\t
       • Ar\u015f. Gör. Özge Yücel \/ Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi' ne göre kamula\u015ft\u0131rnas\u0131z el atma<\/li>\n<\/ul>\n\n

        8. Hukuk E\u011fitimi<\/p>\n\n

         \n\t
        • Ö\u011fr. Gör. Tamer Bozkurt \/ Hukuk e\u011fitiminde ders çal\u0131\u015fma yöntemleri üzerine dü\u015fünce ve öneriler<\/li>\n<\/ul>\n\n

         At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Nami Ça\u011fan, kitab\u0131n önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu için \u015föyle diyor;<\/p>\n\n

         “...Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu, binlerce ö\u011frencisinin yan\u0131s\u0131ra çok say\u0131da asistan\u0131n ve ö\u011fretim üyesinin yeti\u015fmesine katk\u0131da bulundu... Karamustafao\u011flu, her zaman yenile\u015fmeye yeniliklere aç\u0131k bir hukukçu oldu. O’nun de\u011fi\u015fmeyen özelli\u011fi ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimli\u011finden ödün vermemesidir<\/em><\/strong>...”<\/em><\/p>\n\n

         Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’nun ya\u015fam öyküsü, yay\u0131nlar\u0131 ve edebi eserlerinden örneklerle ba\u015fl\u0131yor. \u0130kinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafao\u011flu’na ithafen yaz\u0131lan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk e\u011fitimi konular\u0131ndaki makalelerine yer veriliyor.<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 17:35:55 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hukuk-fakultesi-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1