1588104351-IX.-Genç-Vergi-Hukukçuları-Sempozyumu-Bildiri-Kitabı.png

IX. GENÇ VERGİ HUKUKÇULARI SEMPOZYUMU
GENÇ AKADEMİSYENLER / YENİ YAKLAŞIMLAR
BİLDİRİ KİTABI

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

Atılım Üniversitesi Yayınları No : 64
Hukuk Fakültesi Yayınları No : 2
1. Baskı Nisan 2020 - Baskı Adeti: 500

Yer Numarası
KKX3549 |b .D65 2020


ISBN: 978-975-6707-60-9

TAM METİN için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................... V
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu ........................................................................................ 3
Prof. Dr. Mustafa Akkaya .......................................................................................... 5
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İstemi ................................................................................... 7
I. OTURUM
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE VERGİNİN
YASALLIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Ar. Gör. Yetkin Kaan GENÇTÜRK
Ar. Gör. Mevlüt UZUNÖNER ................................................................................... 11
İTHALATTA ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ BİR GÜMRÜK VERGİSİ
MİDİR?
Ar. Gör. Dr. Özgecan GÖK ...................................................................................... 31
TÜRKİYE’NİN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
SİSTEMİNDE YER ALAN “AYRIM YAPILMAMASI” KURALI VE OECD
MODEL VERGİ ANLAŞMASI MADDE 24 İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Ar. Gör. İmran ARITI ERDEM ................................................................................. 47
II. OTURUM
AVRUPA BİRLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİNDE KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE YÖNTEMİ: TERSİNE VERGİLENDİRME (REVERSE
CHARGE) MEKANİZMASI
Ar. Gör. Dr. Tuğçe AKDEMİR .................................................................................. 71

1982 ANAYASASI’NIN 161. MADDESİNDE YER ALAN BÜTÇE
UYGULAMALARININ BÜTÇE HAKKI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ar. Gör. Zeynep MÜFTÜOĞLU .............................................................................. 89
1982 ANAYASASI VE VERGİ USUL KANUNU BAKIMINDAN
VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ar. Gör. Dr. Kerem ÖNCÜ ..................................................................................... 109
VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN TEFECİLİK
Ar. Gör. Gizem N. ÖZKAYA ................................................................................... 131
III. OTURUM
ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA
VERGİLENDİRME YOLUYLA MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALENİN
SINIRLARI
Ar. Gör. Mustafa KARATAŞ ................................................................................... 165
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN İDARİ DAVALARDA
MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASINDA USULÎ GÜVENCELER
Yunus Emre YILMAZOĞLU ................................................................................... 197
VERGİ KONULU BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ
VERGİLENDİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Abdullah TEKBAŞ ........................................................................................... 215
KAPANIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA .................................................................................... 237

1588103725-NamiÇagan_Armagan.png

PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN

Atılım Üniversitesi Yayınları No : 63


Hukuk Fakültesi Yayınları No : 1


1. Baskı Nisan 2020 - Baskı Adeti: 500

Yer Numarası
KKX74 .P76 2020


ISBN: 978-975-6707-61-6

TAM METİN için tıklayınız

İÇİNDEKİLER

ANILAR

SUNUŞ ............................................................................................................ 1
PROF. DR. NAMI ÇAĞAN’IN HAYATI ......................................................... 3
PROF. DR. NAMI ÇAĞAN’IN BILIMSEL ESERLERI .................................. 5
ANILAR ........................................................................................................... 11

IŞIK

Neşe ÇAĞAN ..................................................................................... 13

ATILIMLARLA DOLU BİR ÖMÜR
Ahmet Şevket ÇAĞAN ........................................................................ 15

BABA

Hazel ÇAĞAN ELBİR ........................................................................... 17

KAYINPEDER
Ahmet ELBİR ..................................................................................... 19

NAMİ ÇAĞAN HOCA VE VERGİ HUKUKU KARİYERİNE BAŞLAMAM

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ ..................................................................... 23

SEVGILI NÂMI’CIĞIM
Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR ................................................................. 31

PROF. DR NAMİ ÇAĞAN: BİR PORTRE
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU ................................................................ 33

TEŞEKKÜRLER SEVGİLİ NAMİ HOCA
Prof. Dr. Sarper SÜZEK ....................................................................... 37

PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK ............................................................... 43

DEĞERLİ HOCAM PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN
Doç. Dr. Cenker GÖKER ...................................................................... 51

NAMI HOCA’MA

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU ................................................... 53
DEĞERLİ HOCAM PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN
Dr. Çağıl Süt GÖKER .......................................................................... 55

SEVGİLİ HOCAM, DEĞERLİ BÜYÜĞÜM NAMİ ÇAĞAN’A
Av. Elif FUTTU ................................................................................... 57

PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN

Av. Nazlı ORAL .................................................................................. 59

HOCAM PROF. DR. NAMI ÇAĞAN
Aslan KAYA ........................................................................................ 61


MALİ HUKUK - MALİYE
VERGİSEL ARAMA
Serkan AĞAR ..................................................................................... 65


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GELİR VERGİSİ ALANINDA UYUMLAŞTIRMA
Tuğçe AKDEMİR ................................................................................ 83


DAMGA VERGİSİ KANUNU BAKIMINDAN “FESİHNAME”
Mustafa AKKAYA, İnci SOLAK AKMAN ............................................. 101


PEÇELEME Mİ, MUVAZAA MI, KAÇINMA MI?
Nurettin BİLİCİ ................................................................................. 123


VERGİ ANLAŞMALARI HUKUKUNDA VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: GERÇEK LEHDAR, MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI, YORUM KURALLARI
Funda BUZ ...................................................................................... 145


OECD ÜYESİ ÜLKELERDE ÜCRETLİLERİN VERGİ YÜKÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Ali ÇELİKKAYA .................................................................................. 163

ULUSLARARASI VERGİLENDİRMEDE SON YILLARDA KULLANILAN YENİ BİR KAVRAMIN TANIMLANMASI: VERGİ SAVAŞLARI
Cansu DİLİBAL, Hüda CARDA, Özgür BİYAN ...................................... 177


OY HAKKINA VERGİLENDİRME YOLUYLA
YAPILAN MÜDAHALELER
Esra DEMİR ..................................................................................... 193
SAVUNMA HAKKI BAĞLAMINDA VERGİ HUKUKU’NDA
ELEKTRONİK TEBLİGAT NİMET Mİ, KÜLFET Mİ?
Buğra Vehbi DÖNER ........................................................................ 213
ARABULUCULUK VERGİ HUKUKUNDA MÜMKÜN MÜ?
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ ........................................................... 243
VERGİ BEYANNAMESİNİN KANUNİ SÜRESİ GEÇTİĞİ HALDE
VERİLMEMESİNİN RE’SEN TARH NEDENİ SAYILMASINA
YÖNELİK VERGİ İDARESİ UYGULAMASININ ELEŞTİRİSİ
Cenker GÖKER ................................................................................. 279
DEVLETİN İKTİSADİ VE SOSYAL ÖDEVLERİNİN SINIRLARI ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Çağıl SÜT GÖKER ............................................................................. 287
VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEF
HAKLARINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER
Engin HEPAKSAZ, Orçun AVCI .......................................................... 295
PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN
X
KAMU EKONOMİSİNDE FAYDA MALİYET
ANALİZİNİN YERİ
Hasan Bülent KANTARCI, Doğukan Salih KUTLUTÜRK ...................... 309
VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TESBİT VE ÖNERİLER
Yusuf KARAKOÇ ............................................................................... 321
VERGİLENDİRME YETKİSİ VE VERGİNİN YASALLIĞI
Aslan KAYA ...................................................................................... 383
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER
VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
M. Kamil MUTLUER, N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ ................................ 389
1982 ANAYASASININ 161. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN
“BİR ÖNCEKİ YILIN BÜTÇESİNİN YENİDEN DEĞERLEME ORANINA
GÖRE ARTIRILARAK UYGULANACAĞI BÜTÇE” TÜRÜNÜN
HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Zeynep MÜFTÜOĞLU ....................................................................... 405
İZAHA DAVET MÜESSESESİ
Asucan ODÇIKIN .............................................................................. 429
KONTROL EDİLEN YABANCI KURUMLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Cihat ÖNER ..................................................................................... 455
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE
İLGİLİ OLARAK İDARENİN MALİ KOLAYLIK
SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mahcemal SEYHAN ......................................................................... 483
KAMU İHALELERİNDE İHALE DIŞI BIRAKMA
SEBEBİ OLARAK VERGİ BORCUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Doğan ŞENYÜZ ................................................................................ 505
PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN
XI
KATMA DEĞER VERGİSİNDE İŞLEM DÜZELTMESİ VE İŞLEM
DEĞİŞİMİ: İLKESEL BİR DEĞERLENDİRME
Billur YALTI ...................................................................................... 535
◆ ◆ ◆ ◆
KAMU HUKUKU
◆ ◆ ◆ ◆
TERÖRİZMLE SAVAŞTA YENİ YETKİGÜÇ KULLANIM
ALANLARININ OLUŞUMU
Füsun ARSAVA ................................................................................. 559
HUKUK DEVLETİ VE SOSYAL DEVLET
DİKOTOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yiğitcan ÇANKAYA ........................................................................... 573
FUHŞUN NİTELENDİRİLMESİ SORUNU VE
YARGININ BUNA YAKLAŞIMI
Duygu MERKİ ÇOKSEZEN ................................................................. 605
2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE UYUMLAŞTIRMA
SÜRECİNİN İDARE HUKUKUNDA YARATTIĞI ETKİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Metin GÜNDAY, D. Çiğdem SEVER .................................................... 623
NEDİR HUKUK?
Haluk GÜNUĞUR ............................................................................ 667
TURKEY-EU RELATIONS
Haluk GÜNUĞUR ............................................................................ 671
SAVAŞ VE ETİK
H. Serdar HOŞ ................................................................................. 687
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ IŞIĞINDA
CUMHURBAŞKANININ “MESAJ YETKİSİ”
Şeref İBA, Abbas KILIÇ ..................................................................... 703
PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN
XII
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA
HATA HALİNİN “YARGI KARARLARI BAKIMINDAN”
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamuran KAYA ................................................................................ 723
YENİ İNSANLA TANIŞMAK HUKUKUN GENEL İLKELERİ VE
CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DENEME
Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR .................................................................. 743
2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: TÜRKİYE’DE
BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ
Serap YAZICI .................................................................................... 773
TÜRKİYE’DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE
GARANTİLER VE KREDİ ÜSTLENİMİ REJİMİ
Gökhan Kürşat YERLİKAYA ............................................................... 819
HUKUK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET DERSLERİ
Özge YÜCEL ..................................................................................... 839
◆ ◆ ◆ ◆
ÖZEL HUKUK
◆ ◆ ◆ ◆
MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDAN SONRAKİ
AŞAMALAR VE BUNLARA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
Sabih ARKAN .................................................................................. 867
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNERGELER VE ORGANLAR –
ESAS SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ
Zühtü AYTAÇ .................................................................................... 877
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE
DEĞİŞEN YÖNLERİYLE TAHKİM SÖZLEŞMESİ VE
HAKEM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ
Elif FUTTU ....................................................................................... 901
PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN
XIII
BİR ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞI MUHATAP BANKA
TARAFINDAN KİME BİLDİRİLMELİDİR?
Celal GÖLE ...................................................................................... 921
HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN PAY SAHİBİ SAYISINA
BAĞLI OLARAK KAZANILMASINA BAĞLAM YOLUYLA ENGEL
OLUNABİLİR Mİ?
Serdar HIZIR, Tamer BOZKURT ......................................................... 927
EDİM DENGESİ
Ahmet M. KILIÇOĞLU ...................................................................... 943
FACTORING İŞLEMİNDE BORÇLUNUN TEMEL İLİŞKİDEN
DOĞAN SAVUNMALARI FACTORİNG ŞİRKETİNE KARŞI
İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ SORUNU
Arif B. KOCAMAN ............................................................................ 965
İŞ HUKUKUNDA SOSYOLOJİK YORUM
Sarper SÜZEK .................................................................................. 981

1516977454-Clipboard06.jpg

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.

x, 941 p. ; 25 cm. 

KKX 2070 PRO 2010

ISBN: 9786054378975

İÇİNDEKİLER

1. Önsöz

2. Sunuş

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun yaşam öyküsü

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun edebi eserlerinden bazı örnekler

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' na ithafen yazılan edebi eserler

 • Yargıç Eray Karınca / "Yalnızlığım Dağ Geceleri"
 • Yargıç Eray Karınca / "Altın Diş"
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / "İsimsiz bir renk"
 • Arş. Gör. Özge Yücel / "Esintiler"

6. Kamu Hukuku

 • Prof. Dr. Füsun Arsava / Alman anayasası ışığında avrupa tutuklama emrine getirilen yorum
 • Prof. Dr. Nami Çağan / Anayasa mahkemesine göre zamanaşımının durması
 • Prof. Dr. Anıl Çeçen / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın temel normu
 • Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkası
 • Prof. Dr. Cem Eroğul / Siyasal partilere devlet yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararları
 • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz / Ulusalüstü insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi bağlamında "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"
 • Av. Ömer Gören / Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef hakları ile dengelenmelidir
 • Prof. Dr. Kemal Gözler / 1982 Anayasası' na göre din eğitim ve öğretimi
 • Doç. Dr. Ece Göztepe / Federal Alman Anayasası' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu
 • Cumhuriyet Savcısı Kamuran Kaya / Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki
 • Arş. Gör. Abbas Kılıç / İfade özgürlüğüne sanatsal çizgiden bir bakış: siyaset-karikatür ilişkisinde bir sınırlandırma mekanizması olarak manevi tazminat
 • Prof. Dr. Levent Köker / Egemenliği tartışmak: yeni kavramsallaştırmalar ışığında Türkiye' nin anayasa sorunu
 • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç / 1982 Anayasası' nın ara seçime ilişkin 78. maddesine 2002 yılında eklenen fıkra üzerine düşünceler
 • Prof. Dr. Merih Öden / Anayasa hukuku açısından çekişmesiz yargı
 • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan / Yasama faaliyetinin sınırı olarak hukuk devleti
 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam / Anayasa ve değişmez kurallar
 • Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever / İdare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulanışı 
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer / Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile başvuru hakkı
 • Arş. Gör. Çağıl Süt / Mali eylem görev gücü ile Türkiye ilişkileri
 • Arş. Gör. A. Aslı Şimşek / Basının ve basın özgürlüğünün Türkiye' nin modernleşmesine etkisi
 • Arş. Gör. Tolga Şirin / "Hukukun üstünlüğü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralarında fark var mı?
 • Prof. Dr. Mehmet Turhan / Hakların çatışması 
 • Prof. Dr. Oktay Uygun / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından anayasanın değiştirilemez hükümleri

7. Özel Hukuk

 • Öğr. Gör. Doğa Aydoğan Elçin / Patent hakları ve telif haklarının korunması alanında, mahkemelerin milletlerarası yetkisinin karşılaştırılması
 • Öğr. Gör. Serdar Hızır / Banka teminat mektubunun meydana getirdiği teminat ilişkisi
 • Arş. Gör. Serap Özbey / Vasiyetnamenin yorumu
 • Öğr. Gör. Tuncay Songör / 4054 Sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında aktif işbirliği yönetmeliğinin değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Sarper Süzek / İşverenin işçiyi gözetme borcu
 • Arş. Gör. Özge Yücel / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ne göre kamulaştırnasız el atma

8. Hukuk Eğitimi

 • Öğr. Gör. Tamer Bozkurt / Hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, kitabın önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu için şöyle diyor;

“...Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, binlerce öğrencisinin yanısıra çok sayıda asistanın ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulundu... Karamustafaoğlu, her zaman yenileşmeye yeniliklere açık bir hukukçu oldu. O’nun değişmeyen özelliği ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimliğinden ödün vermemesidir...”

Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’nun yaşam öyküsü, yayınları ve edebi eserlerinden örneklerle başlıyor. İkinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ithafen yazılan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk eğitimi konularındaki makalelerine yer veriliyor.