1516977573-4.jpg

TOPLUMSAL  CİNSİYET  VE YANSIMALARI  ; Lerzan Gültekin, Gül Güneş, Ceylan Ertung, Aslı Şimşek. Ankara : Atılım Üniversitesi Yayınları, 2013.

1v., 152p. : ill.; 24 cm.

HQ 1075 TOP 2013

ISBN 9789756707357

İÇİNDEKİLER :

 • Önsöz
 • Teşekkür
 • Giriş

Bölüm I : TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN

 • Çalışma yaşamı ve kadın
 • Toplumsal cinsiyet algısının statik duruşu
 • Toplumsal cinsiyet

Bölüm II- HUKUK VE KADIN

 • Anayasa Mahkemesi’nin kadın-erkek eşitliği yaklaşımına bir eleştiri
 • Türkiye’de modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları
 • AB ilerleme sürecinin Türkiye’de kadın sorununa etkisi: AKP iktidarı üzerine bir inceleme (  2002-2011)

Bölüm III-ÇEVRE VE KADIN

 • Toplumsal cinsiyet ve çevre

Bölüm IV-MEDYA VE KADIN

 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve medya
 • Reklamlarda kadın bedeninin kullanımı

Bölüm V- EDEBİYAT VE KADIN

 • Geçmişten günümüze kadının yazarlık serüveni
 • Kadın ve intihar olgusu: Esther  GREENWOOD ve Emma BOVARY

Yazarlar hakkında

Bu kitapta, Türkiye ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun farklı ortamlardaki yansımaları incelenmektedir. On ayrı bölümden oluşan bu  kitap, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarına farklı bakış açıları getirmekte ve çözümler sunmaktadır.